Rösta rätt!

Begränsa EU:s makt
Som parti har Kristna Värdepartiet varken tagit ställning för eller mot Sveriges medlemskap i EU. Däremot behöver EU:s inflytande begränsas genom att värna om varje lands suveränitet. Samtidigt finns det problem som för sin lösnings skull kräver ett europeiskt samarbete. Så länge Sverige är med i EU bör EU:s kanaler användas för att mänskliga rättigheter ska respekteras i hela Europa.

Abortpolitiken i EU
Det initiala arbetet kommer att vara att verka för samvetsfrihet för vårdpersonal och att samvetsklausuler ska gälla i alla EU:s länder. Rätten till liv från befruktningen till en naturlig död behöver skrivas in i EU:s grundfördrag för att få tillstånd ett abortförbud. Även i relation till andra länder bör EU motverka abortdöden. EU:s bistånd ska heller inte gå till projekt som definierar ”reproduktiva rättigheter” som rätten att ta livet av oönskade barn.

Alkohol, droger, narkotikaklassade läkemedel och tobak
Alla länder är fullt medvetna om att missbruk av alkohol och droger medför stora kostnader i olika former. Trots detta får länder inom EU inte bestämma själva över vad som ska få komma in i deras land. Det är naturligtvis inte rimligt att EU ska kunna ha ett sådant inflytande över något som skadar folkhälsan. Det är viktigt att Sverige står upp för utsatta människor, och kämpar för att EU inte ska kunna bestämma att något så skadligt som alkohol, droger, läkemedel och tobak inte ska få begränsas av en nation.

Stoppa avlyssningen av Europas invånare
Idag pågår en massiv avlyssning av EU:s invånare. Människor behöver ha ett privatliv där EU:s medborgare inte ska behöva vara rädda för att bli avlyssnade.
Därför behövs ett förbud mot sådan avlyssning.

Minskad budget
EU:s budget behöver minska då EU inte ska vara ett större organ än nödvändigt. Reformerna bör inledas på jordbruksområdet eftersom jordbrukspolitiken utgör
hälften av EU:s budget.

Ingen gemensam valuta
Införandet av en gemensam europeisk valuta är ett misslyckat projekt vilket har visat sig de senaste åren. Det är viktigt att Sverige fortsatt håller sig utanför eurosamarbetet. Dels är det viktigt om vi någon gång beslutar att gå ur EU, men först och främst för att vi inte ska behöva betala för andra länders misstag

Krafttag mot trafficking
År 2008-2010 föll över 23 600 människor offer för slavhandel inom EU:s gränser, och från 2009 till 2010 ökade antalet offer från 7800 till 9500. EU-länderna enades år 2011 kring införandet av en skarpare lagstiftning mot trafficking. När det två år senare var deadline för att den skulle ha införts, var det bara 6 av 27 EU-länder som genomförde detta. Gemensamma beslut av denna av denna dignitet – som har stor betydelse för respekten för liv och människovärde – måste följas av medlemsstaterna. För att minska människohandeln måste EU sätta stopp för laglig prostitution, då det finns ett tydligt samband mellan detta och ökad människohandel.

Skydd för djur och miljö
Det förekommer fortfarande mycket djurplågeri inom EU. Det är ett allvarligt brott mot förvaltarskapstanken och kraven på värdig djurhållning behöver skärpas. Miljöproblem kan sällan lösas lokalt. Ett europeiskt samarbete, både på lagstiftnings och forskningsområdet, välkomnas. Dock krävs att lösningarna är baserad på tillförlitliga vetenskapliga grunder. Många av dagens lösningar saknar den förankringen.

Värna om de fattigaste
Även om många länder i EU har gått igenom en ekonomisk kris är den genomsnittliga levnadsstandarden hög. Dock finns det grupper som t ex romerna i
Rumänien för vilka fattigdom och arbetslöshet är vardag. Det är inte bara ett problem för Rumänien utan för hela Europa. Därför behöver delar av EU:s budget gå till hjälp till självhjälp för folkgrupper som lever i fattigdom.

Religionsfrihet
I många länder runt om i världen råder inte religionsfrihet. 80 % av all religiös förföljelse drabbar kristna. EU behöver, utan ekonomiska eller andra ovidkommande hänsyn, stå upp mot dessa brott mot de mänskliga rättigheterna.

Annonser
Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Vad tänker du på? Dela med dig!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s