Se tro bli vetenskap och ny sanning!

Det finns gott om exempel på meningslösa insatser av ”vetenskaplig” karaktär.

Det enda kriteriet för att något ska kallas vetenskap är att en föreslagen hypotes, eller observation, låter sig repeteras av andra. Någon kanske anser att även idéer/observationer ska kunna falsifieras, men det kravet ingår i reproducerbarhet.

Dagens Nyheter presenterar så en ”nyhet”, som bygger på distribuerad standardtext från papegojornas telegrambyrå. Den vetenskapliga ursprungsartikeln mottogs av Nature i januari 2011 och godkändes för publicering först i slutet av oktober 2011.

Alla med egen erfarenhet från vetenskaplig forskning vet varför vissa artiklar kan behöva tre gånger den normala granskningsperioden. Skohorn?

I detta inlägg lämnar jag bedömningen av artikelns vetenskapliga kvalitet och dess slutsatser därhän, för jag vill istället be alla studera hur denna artikels förhastade stora slutsats nu förvandlas från hypotes till vedertagen sanning.

”Det finns massor av jordliknande planeter i universum – miljarder!”

Den resan startade genom svensk press den 11e januari, 2012.

Jag antar att det tar ca 3 dagar att förvandla hypoteser till ny dogm, vilket innebär att världen begåvas med mer oantastlig nonsens lagom till lördagen den 14e januari, 2012.

Tro, eller vetenskap?

Se även SvD, Aftonbladet och varje landsordstidning i hela riket…

Annonser
Det här inlägget postades i Vetenskap. Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till Se tro bli vetenskap och ny sanning!

 1. Anders skriver:

  Nu hänger jag nog inte med Zoltan. För det första, har du läst hela den artikeln som DN hänvisar till? För det andra, vad vet du om vetenskapligt arbete? Du verkar ju mest ”anta” att den vetenskapliga grunden som denna forskning bygger på inte är att ta på allvar?

  • Zoltan skriver:

   @Anders,

   Återigen, i detta inlägg lämnar jag bedömningen av artikelns vetenskapliga kvalitet och dess slutsatser därhän.

   ”…vad vet du om vetenskapligt arbete?”. Denna länk hänvisar till vetenskapliga arbeten som jag på olika sätt medverkat till, eller citeras i.

   Missa inte poängen med detta inlägg: se hur sanningen om ”miljarder jordar” i Vintergatan växer fram! Den slutsatsen går inte att dra ur det material som artikeln i Nature presenterar.

   Om du själv vet något alls om vetenskap, så känner du säkert till flertal liknande exempel på vanställda, felaktiga, eller avsiktligt vilseledande vetenskapliga paket.

   All vetenskap handlar om tolkning – det är också en sanning.

   (Länken ovan är nu raderad, av privata skäl – de som vill se referenser har haft chansen)

 2. Nülle skriver:

  Om ett försök / observation kan upprepas av andra (med samma resultat) har man visat ett mer eller mindre generellt mönster eller samband. Vitsen med detta är bl.a att sådana samband kan användas för att förutsäga vad som skall inträffa under vissa omständigheter. Det är vad hela vår högstående teknologi bygger på, inte fy skam alls tycker jag! (Sagor och sägner kommer man inte långt på i det avseendet.)

 3. Robert Cumming skriver:

  Hej! Skepsis är alltid bra, i synnerhet med så tuffa beräkningar som i den aktuella artikeln. Men flera helt skilda forskningsprojekt – framförallt mätningar från NASA:s Keplerteleskop – visar att planeter är mycket vanliga i vår galax.
  Lång tid innan publicering kan vara ett varningstecken men oftare är det inte alls dåligt. Tröga refereer är kanske det vanligaste, eller att refereen föreslagit förbättringar som tagit sin tid för forskarna att införa.
  /Robert

  • Zoltan skriver:

   @Robert,

   Visst är det så att de flesta observationer visar att planeter är mycket vanliga i vår galax.

   Men, det krävs väldigt mycket mer än en sten i rymden för att liv ska uppstå… Det är ju direkt oseriöst att prata om ”många jordar”, eller hur?

 4. Ulf Claesson skriver:

  Det verkar som om du har någon sorts irrationellt motstånd mot tanken på liv på annat håll än här. Du kanske är religiös? Eljest är din text fullkomligt obegriplig. All forskning till dags dato stöder idén om att det vimlar av planeter i rymden. Sen är det ännu förstås omöjligt att säga hur många av dessa som härbärgerar liv i någon form, men grundförutsättningarna finns då sannerligen där

 5. hglundahl skriver:

  Har för mig att 18 exoplaneter observerats direct optiskt. Alla betydligt större än jorden – enligt antagna afstàndsmätningar som bygga pà heliocentrism. C:a Jupiter eller ngt större.

 6. hglundahl skriver:

  Ang. länk, jag kommer till:

  http://www.hub.sciverse.com/action/home/proceed

  och för att göra en ”wordle” pà dina publicationer räcker intet förnamnet Zoltan.

  (om man delar upp hglundahl i h g lundahl är det lättare att hitta mig pà en vanlig google, serskildt om man vet att h g = hans georg)

  • Zoltan skriver:

   @HGL,

   Jag tror en cookie till din Internetläsare behöver laddas; tryck två gånger på länken så ska det fungera.

   Antalet exoplaneter var 716 stycken, den 23e december. Observerade på olika sätt.

   Det ironiska i detta sammanhang är hur stark tron verkar vara, även för gudsförnekare. Det finns som bekant inga bevis överhuvudtaget för att liv existerar någon annanstans i universum. Ändå vill många hävda motsatsen – utan bevis!

   Ifall man gör en lista på vilka förutsättningar som krävs för att initiera uppkomsten av liv, så torde den mest optimistiske inta en mycket ödmjuk hållning. En enkel och snabb lista, ur mitt lilla huvud:

   1) En planet med stabila förutsättningar
   a) En stjärna med en sammansättning som tillåter fusion under lång tid utan alltför varierande strålningsintensitet
   b) En stjärna med en metallicitet som tillåter uppkomsten av fasta planeter i den beboeliga zonen
   c) En senare generations stjärna för att samla ett flertal olika grundämnen
   d) En planet med stabil rotationsaxel (en större himlakropp behövs i planetens närhet)
   e) Ett helt solsystem placerad i en kosmiskt lugn omgivning i galaxen

   2) En planet med sekvenseringsmotor
   a) Tillgång till olika grundämnen lösta i flytande, eller gasform (flytande form begränsar möjligheterna avsevärt)
   b) Tillgång till någon sekvenseringsmotor – en periodisk sköljning av substanser (vi hade månen)
   c) Tillgång till en molekylär mall för en första primitiv sekvensering

   3) En planet med en motor och skydd för evolution
   a) En planet med kontinuerligt förändrad miljö. Jorden har en tunn skorpa som drivs av en interna krafter och ger upphov till land/hav och förändrade förhållanden i lagom hastighet
   b) En planet med skydd mot sin sols strålning

   De första djuren på jorden uppstod för 600 miljoner år sedan, efter en period på kanske 3.2 miljarder år med endast primitiva livsformer. Vi har dessutom två stendöda grannplaneter i den beboeliga zonen, så livet verkar vara alldeles för unikt för att det ska kännas bekvämt…

   Jag har inga problem med idén om liv i universum, det är ju något som vi katoliker faktiskt bekänner varje söndag (Pleni sunt caeli et terra gloria tua/Himlarna och jorden är fulla av din härlighet). Men, spekulation får inte passera som ”vetenskap”!

   Hursomhelst, om några dagar är denna nyhet ännu en lögn som blivit sanning.

 7. Anders skriver:

  ”Det ironiska i detta sammanhang är hur stark tron verkar vara, även för gudsförnekare. Det finns som bekant inga bevis överhuvudtaget för att liv existerar någon annanstans i universum. Ändå vill många hävda motsatsen – utan bevis!”

  Gäller detsamma inte för troende? Det finns väl inga ”bevis” (I den mening du verkar vilja ha bevis för andra jordar”`) för att Gud finns? Ändock verkar du tro på Det (Gud)? Skillnaden mellan tro och vetenskap är ju att vetenskapen kan revidera sig själv och ändra sig efterhand (även om detsamma gäller för vissa religiösa grupper när det kommer till deras fortsatta existens)

  Vet egentligen inte varför jag skriver till dig, men jag antar att det stör mig att du tar en så stark kritisk hållning till dessa upptäcker och klassar dom som mumbojumbo omgående.

  ”live long and prosper”

  • Zoltan skriver:

   @Anders,

   Inlägget, nyhetsspridningen och artikeln i Nature handlar inte om religion. Men, man kan ju verkligen börja undra.

   Nu frågar jag dig: ”vad vet du om vetenskapligt arbete”?

   Kristen tro har du inte koll på, för det är ganska mycket mer som skiljer det från vetenskap, än det du tar upp. Tro är liv, vilket vetenskap aldrig bör vara, om man är psykiskt frisk.

   Du kan åxå svara på klingon, romulan, vulcan, eller latin.

   ”dif-tor heh smusma”

   (Nu tar jag bort länken till mina vetenskapliga sammanhang – de har egentligen ingen relevans för denna blogg)

 8. Jimi skriver:

  Tjena Zoltan,

  ”Det ironiska i detta sammanhang är hur stark tron verkar vara, även för gudsförnekare. Det finns som bekant inga bevis överhuvudtaget för att liv existerar någon annanstans i universum. Ändå vill många hävda motsatsen – utan bevis!”

  Du gör rätt grova generaliserande påståenden om stora grupper människor, att göra sådanna påståenden är vanligt idag, men trots att det är vanligt är det rent av löjligt.

  Vilka ”många” hävdar att det existerar liv på andra platser i universum? Känner du någon sådan person. Jag skulle snarare anta att det är rätt marginellt med personer som seriöst hävdar att det med säkerhet existerar liv annanstans i universum och även färre, som även säger sig ha bevis till det.

  De många du raljerar om, känns mer som några många som du kanske själv endast upplever i ditt sinne?

  ”Kristen tro har du inte koll på, för det är ganska mycket mer som skiljer det från vetenskap, än det du tar upp. Tro är liv, vilket vetenskap aldrig bör vara, om man är psykiskt frisk.”

  Vetenskap är kännedom om något på någon nivå, t.ex. universums beståndsdelar och vad som finns i universum. Den vetenskap eller kännedom som vi har av våran universum, som sedan stämmer överens med hur det verkligen är det är sant.

  T.ex. vi vet att det finns liv på jorden det stämmer och är sant.

  Något annat som är sant om människans vetskap idag, är att vi varken vet om det finns liv annanstans i universum och vi vet inte heller att det inte finns annanstans i universum.

  Samma kännedom har vi gällande Guds existens och Guds andra bravader.

  • Zoltan skriver:

   @Jimi,

   Vill du ha siffror som visar hur många som tror det finns liv ”out there”, trots att vi inte har det minsta spår?

   Survey of 1,000 Adults (USA):

   * 58% of American adults think it’s at least somewhat likely life exists on other planets; 34% do not believe it’s likely
   * That number includes 33% who say it’s Very Likely life exists outside of Earth and 8% who believe it’s Not At All Likely”

   Eller, ännu roligare: 8% av svenskarna tror att rymdvarelser gömmer sig bland oss!

   Här har vi en svensk professor i rymdfysik som är övertygad om att det måste finnas liv i rymden, och här är ännu en.

   Hur många, tror du, vågar erkänna det enda vi faktiskt vet i denna fråga?

   Vad är det som skrämmer med denna tanke och varför agerar vi som om det funnes reservplaneter att fly till?

 9. Jimi skriver:

  ”Vi har dessutom två stendöda grannplaneter i den beboeliga zonen, så livet verkar vara alldeles för unikt för att det ska kännas bekvämt…”

  Man skulle även kunna vända på steken, vi har tre planeter i den beboeliga zonen och ett av dem har liv på sig. Ett av tre är rätt bra odds.

  Om de vore så dystert, som du säger, borde siffrorna vara 0 av tre.

 10. hglundahl skriver:

  Antalet exoplaneter var 716 stycken, den 23e december. Observerade på olika sätt.

  Jag såg en lista nra år gammal. Af de olika sätten voro 18 factist direct optiskt synliga. Som geocentriker och som troende att englar dansa med stjernor och planeter äro öfriga sätt efter mitt omdöme oegentliga och obevisande.

  Detta verkar vara en mer traditionnel förståelse af himlar fulla af Guds herrlighet.

  Skall colla in länken igen, men jag har ingen möjlighet att skaffa cookies hvart det än gäller: datorerna äro ej mina.

  • Zoltan skriver:

   @HGL,

   Jo, texten syftade en gång på de sju himmelssfärerna i den antika uppfattningen om kosmos, men jag tenderar att modernisera symboliken i denna och andra bibliska texter – texterna får då samma hisnande innehåll för en nutida fysiker som de en gång hade för kanske en grekisk vinexportör i Korinth…

  • hglundahl skriver:

   Har en viss fallenhet för att hålla med vinexporteurer. Morfar var vid Vin & Sprit, om än bara destillateur. Har också en viss fallenhet för att intet ändra uppfattningen om en text, liturgisk eller biblisk, gentemot traditionnel sådan.

   Att endast 18 exoplaneter synts snarare än bara spårats commenterade du intet?

  • hglundahl skriver:

   Här är en annan öfversigt öfver upptäcktsmethoderna:

   http://exoplanet.eu/papers/macp-detection-methods.pdf

   Har hyfsadt klar uppfattning om att två af methoderna utgöra bevis – 11 + 12 planeter. Reflected light? Njae … bevisa att ljuset är ”reflected”, typ! Commentera gerna.

  • Zoltan skriver:

   @HGL,

   Detta är inte mitt specialområde, men jag har full tilltro till ett antal olika indirekta metoder för att detektera störningar i en stjärnas sken/position (engelska benämningar): microlensing, transitmetoden, Doppler spectroscopy och astrometry.

   Alla dessa effekter använder vi ju oss i vardagen, här på jorden; du kan höra om en ambulans kommer mot dig/från dig, ana en fluga som stör skrivbordslampans ljussken och känna ifall någon tynger ner madrassen du vilar på… Allt detta fungerar lika bra för att spåra planeter, men med känsligare instrument.

   Men, steget från att påvisa en planet med en viss massa till att börja yra om jordliknande planeter är ”astronomiskt” stort. Det finna inga sådana indicier – inga alls!

   I andra sammanhang börjar vissa individer raljera om spaghettimonster, men inte när vetenskap fungerar som religion och ersätter vetande med annan slags tro…

  • hglundahl skriver:

   En indirect method bygger alltid på vissa antaganden.

   I detta fall antagandet att man vet hvad stjernan sjelf intet kan göra. Eller ens englar hållande i den. Detta främst ang. interferens, actuellast i detta shg.

   Ang. Dopplereffect: jag känner till den. Den angår vanligen ljud. Dopplereffectiva antaganden om universums utvidgning bero på antagandet att inget annat än Dopplereffecten skulle kunnat förorsaka den så kallade redshift.

 11. hglundahl skriver:

  latine et hic loquitur? hoc vide, tunc:
  http://petitlien.fr/tempier

 12. exempel:

  Som geolog hittar jag ett sandkorn. Det första jag sett. Jag kan dra slutsatsen av sandkornets konsistens, form och sammansättning att det är en del av ett berg. Det bör alltså finnas fler sandkorn i världen fast jag inte sett dem. Försök med rinnande vatten visar att sandkornet transporteras. Jag kan alltså förutsäga att deltan finns, fast jag aldrig sett dem. Jag kan också med hjälp av uppvärmning och kylning av bergsstycken konstatera att styckena sönderdelas i sand så småningom och förutspå öknars existens, fast jag aldrig sett dem. Erosion av berg kan jag också förutsätta. Allt för att jag hittar ett sandkorn. Det kallas vetenskap och har föga med fantasi att göra eller Guds existens. Jag kan inte dra slutsatser om Gud av sandkornet. Jag vet också att inget väsen kan plocka upp sandkorn från marken och tillverka en människa, hur gärna än någon påstår det.

 13. För den som inte förstår allegorin så fungerar det på samma sätt med planeter. Har det uppstått liv på en under gynnsamma omständigheter, så uppstår det igen. Gång på gång. Överallt. Det har inget med tro att göra. Det har att göra med sannolikhet. Och vetenskap. Om vilket Ni tydligen vet väldigt lite.

 14. Tro blir inte vetenskap mer än sandkorn blir människor….

  • Zoltan skriver:

   @Kristian,

   Att du står ut med ditt förnamn!

   ”…vetenskap. Om vilket Ni tydligen vet väldigt lite”

   Nåväl. Ge mig en länk till någon vetenskaplig artikel som du publicerat, så kan vi sedan räkna vem av oss som publicerats mest/refererats oftast/omtalats mest i läroböcker på universitetsnivå. Jag kan inte se annat än att du snubblat runt med en massa trams.

   ”…slutsatsen av sandkornets konsistens…att det är en del av ett berg”

   Eller korallrev och snäckskal?

   ”Jag vet också att inget väsen kan plocka upp sandkorn från marken och tillverka en människa, hur gärna än någon påstår det.”

   Får vi se det bevisat, eller är det ännu ett exempel på när tro blir vetande?

 15. Konsistens kan också vara kvarts, fältspat, lava eller något annat ämne som berg består av. Jag trodde inte det behövde förklaras. Men uppenbarligen gjorde det…!

  • Zoltan skriver:

   @Kristian,

   Du begrep inget av min förra kommentar, eller hur?

   1) Du anklagar andra för bristande vetenskaplig kunskap, men du kan inte redovisa mer egna kunskaper än en taliban! ”Ge mig en länk till någon vetenskaplig artikel som du publicerat, så kan vi sedan räkna vem av oss som publicerats mest/refererats oftast/omtalats mest i läroböcker på universitetsnivå.”
   2) Du missade felslutet i ditt geologi exempel (all sand är inte berg)
   3) Och så kan du inte bevisa ditt sista påstående ”inget väsen kan plocka upp sandkorn från marken och tillverka en människa”.

   Ditt religionsförakt verkar inte vara nyttigt för intellektet…

Vad tänker du på? Dela med dig!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s