Evolutionstjafs

Vissa diskussioner utvecklas, andra gör det inte.

En fråga som aldrig verkar nå ett avslut är huruvida evolutionsteorin ska vara allenarådande i amerikanska skolor. Av någon outgrundlig anledning är det alltid i den amerikanska södern denna fråga väcks till liv, nu senast i Texas.

Jag undrar ofta vilka andra teorier som ska ges en jämbördig plats med evolutionsteorin? En självskriven kandidat är väl en bokstavstrogen tolkning av Bibeln, men varför då inte ännu äldre teologiska modeller som t.ex. den hinduistiska?

Det är alltid bra med alternativa hypoteser, men en vetenskaplig modell bör revideras av en annan vetenskaplig modell. Bibelns syfte är inte att förklara hur maskar fortplantar sig, neutriners massa, eller hur cancer botas. Då har man gravt missuppfattat Bibeln och kanske även vetenskaperna (vilket många religiösa och ateister gör).

Är det nu någon som kan förklara varför vissa ”kristna” verkar ha så svårt att passera året 1859?

Tänk om tillvaron är tjusigare än någon kan ana? Tänk om vetenskaperna faktiskt uppenbarar Guds majestät i Skapelsens alla delar? Tänk om vetenskaperna får oss att förstå Bibelns skapelseberättelse på ett nytt sätt?

Bibeln säger att ”Gud vill” – skönhet, harmoni och regelbundenhet, likväl som att en annan vilja vill dess motsats. Däremellan finns vi och kan alltid välja mellan dessa båda reella sidor. Bibeln berättar mycket om konsekvenserna av våra val…

Det verkar inte vara så lyckat att kapa banden med sin teologiska historia och entusiastiskt presentera skärvor av den teologiska helhet katolska kyrkan försökt förmedla de senaste 2000 åren.

Vissa diskussioner utvecklas, andra gör det inte…

Annonser
Det här inlägget postades i Katolsk Tro, Vetenskap. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Evolutionstjafs

 1. HGL skriver:

  Actualiserade mycket behändigt mitt öppna bref till Pater Bischofberger:

  länk

  Bibelns syfte är inte att förklara hur maskar fortplantar sig, neutriners massa, eller hur cancer botas.

  Det gör hvarken Bibelen eller Evolutionstheorien.

  Tänk om vetenskaperna faktiskt uppenbarar Guds majestät i Skapelsens alla delar?

  Jovisst. Vetenskaperna – intet evolutionstheorien.

  Jag undrar ofta vilka andra teorier som ska ges en jämbördig plats med evolutionsteorin? En självskriven kandidat är väl en bokstavstrogen tolkning av Bibeln, men varför då inte ännu äldre teologiska modeller som t.ex. den hinduistiska?

  Undrar sjelf om intet hinduisk, egyptisk och alfvisk (Silmarillion och dylikt), samt Nemedisk (se Conan och kung Kull) respective chronologie uteslutits af vissa dateringsmethoder, som omöjligt mellanläge mellan biblisk-chronologisk och evolutionistisk-chronologisk tolkning af C14-data förenade med ringar. Obs: undrar, pàstàr intet.

  länk

  HGLundahl

  • Zoltan skriver:

   @HGL,

   Du kanske kan bringa klarhet i mysteriet i denna fråga? På vilket sätt inkräktar evolutionsteorin på den kristna tron?

   Jag förstår det endast om Bibeln tolkas bokstavligt, annars inte.

   Vilket leder till en annan diskussion: hur bör Bibeln tolkas? Ska den tolkas alls?

 2. Johan skriver:

  Bra Zoltan!

 3. Hans-Georg Lundahl skriver:

  Bibeln har fyra sensus, hvaraf det första, det minst oklara men i andliga afseenden ofta mindre vigtiga är sensus literalis. De andra äro allegoricus (GT till evangelium, äfven utanför directa profetior, sålunda första fredagen till långfredagen, första dagen till söndagen), moralis (om Adam intet hade ätit …, altså fastar man fredag och helst redan onsdag med), anagogicus (Eden motsvarar paradiset som väntar ”oss”=kyrkan, utdrifvandet motsvarar hvad som väntar dem af oss som varit kärlekslösa eller afvisat tron). I samtliga sensus är man bunden till consensus patrum, der sådan fins (jfr Tridentinska Trosbekännelsen) – så äfven i sensus literalis, som handlar om i detta fall, skapelsen.

  • Zoltan skriver:

   @HGL,

   Säger consensus patrum verkligen att skapelseberättelsen ska tolkas bokstavligt? Missar man inte poängen med hela skapelseberättelsen då – svaren på Vem och Varför?

   Se Katolska Kyrkans Katekes, artikel 1, paragraferna 4, 5, och 6

   För mig är det enastående majestätiskt att en självreplikerande molekyl kan muteras till en euforisk kaskad av olika livsformer. Dessutom understryker det att allt liv under vår himmel har samma källa, ännu en gång.

   Olika evolutionsvetenskaper kan ge kristna betydligt djupare betydelse än vad de kan betyda för ateister – för vi kan våga erkänna den underliggande vishet som verkar genomsyra allt i universum, istället för att förneka den.

   På vilket sätt fördunklar evolutionsteorin Guds majestät?

   då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse

   Javisst, den meningen innehåller betydligt djupare betydelse än en bokstavlig läsning någonsin kan ge.

 4. Gud har andra egenskaper än enbart majestät, t ex sannfärdighet. Jesus är sann Gud och sann menniska. Vi se i evangelierna inga reservationer från hans sida gentemot att han härstammar från Adam i 72 led – en slägttafla som St Lucas troligast fått af den Heliga Jungfrun sjelf. Om Adam nu var 72 led från vår Herre, så lefde han icke för 100.000 år sedan. Antingen misstog sig altså Gud sjelf, eller också var Adam inom 5000 och nra 100-tal (5199 enl. Martyrologium Romanum för 25 december) år före sin ättling och skapare. Detta ger ett dilemma för menskliga skelett daterade 100.000 år före oss: feldaterade eller preadamiter. Preadamiter ger då fölgande problem: om de dogo så voro de antingen just icke pre-adamiter, eller så dogo de innan Adam syndade. Men om de dogo innan Adam syndade, så var det icke genom Adams synd som döden kom in i verlden, och då hade St Paulus fel, men om St Paulus hade fel, hade han antingen ingen apostolisk auktoritet, eller så var den auktoritet Vår Herre gaf apostlarne icke sådan han tänkte sig, och detta vore också att Gud skulle ha fel. Eller förmörka en sanning han viste. Altså, eftersom Gud hvarken kan misstaga sig eller ljuga … hvad drar du för slutsats?

Vad tänker du på? Dela med dig!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s