Ateisternas nya bibel?

Gläds alla ateister! Nu har nämligen ert eget substitut för den kristna Bibeln kommit!

Professor Anthony Grayling har äntligen avslutat sitt arbete med ”The Good Book: A Humanist Bible”. Därigenom kan sekten Humanisterna fullända sin ateistiska komedi med att vid sina begravningar och avdop läsa visdomsord på vers.

Som Bibeln är Graylings bok uppdelad i olika kapitel med olika teman: Skapelseberättelse, Vishetens bok, Ordspråksbok, etc. Även utseendet härmar originalet med korta stycken i två kolumner och ett poetiskt skrivsätt. De två tyngsta kapitlen är Historia och Gärningarna med ursprung i antika romerska och grekiska berättelser.

Grayling har inte bidragit med särskilt mycket eget tankegods utan baserar hela boken på andra tänkare, som Konfucius, Aristoteles, Voltaire, Bacon, Darwin, Spinoza, Goethe etc. Grayling har däremot elegant vävt samman sina källor i en gemensam språkdräkt och i en harmoniserande ton, ofta på vers.

Självfallet finns en gudlös (och urvattnad) version av de tio budorden med i paketet: ”Love well, seek the good in all things, harm no others, think for yourself, take responsibility, respect nature, do your utmost, be informed, be kind, be courageous: at least, sincerely try”. Fritt för privat tolkning, i sann protestantisk anda. Vad är ”love well”?

Det ska bli intressant att se ifall boken blir en ateistisk flipp, eller flopp… (Jag tror det blir en ny storsäljare; för här har vi ännu en professor som avviker från sitt kompetensområde och istället ägnar sin tid åt att förneka människans naturliga längtan till Gud).

Själv föredrar jag originalet; både Bibeln och alla de källor Grayling kokat ihop ateisternas bibel på.

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

19 kommentarer till Ateisternas nya bibel?

 1. Under mitt namn fins en blogg med sigte på atheister.

  Skulle gerna vilja läsa Graylings skapelseberättelse för att colla om hans ordval hade varit omöjligt för Gud att få Moses att fatta …

 2. l_johan_k skriver:

  ”Fritt för privat tolkning.”

  Intressant ordval från någon vars världsbild gör hela existensen öppen för ”privat tolkning”.

  • Zoltan skriver:

   @l_johan_k,

   Mycket märklig kommentar, med tanke på att exempelvis min kristna tro är förankrad i den tradition som förvaltats av katolska kyrkan sedan Kristus Jesus. Det vore väldigt intressant att få veta av en expert på ämnet (dig) hur den traditionen ”gör hela existensen öppen för privat tolkning”. Idel öra.

 3. l_johan_k skriver:

  Du missuppfattade.

  Gud över ”existensen” >> ”existensen” är beroende av Gud >> ”existensen” är öppen för Guds ”privata tolkningar” >> ingen absoluta värden.

  Säga vad man vill om människors privata tolkningar men ändra det som är av ”naturen givet” klarar de i alla fall inte av. Det skall till en kristen världsbild för att man skall falla i den metafysiska avgrunden.

  • Zoltan skriver:

   @l_johan_k,

   Den diskussionen igen? Snart ser jag ingen annan utväg än att åka till Uppsala och ta diskussionen personligen genom en massa ölbägare!

   Du har rätt – för en ateist kan det inte finnas några absoluta värden. Däremot finns det värden givna av Gud, liksom vårt universums alla naturkonstanter (om de nu alla är konstanter) är konstruerade och givna av Gud.

   Vi kan ju alltid välja att strunta i naturlagar, Gud och Guds bud – men det slutar då alltid på samma sätt: platt fall.

   Du får modifiera din one-liner:

   Gud är evig = Gud är existensen >> universum är beroende av Gud >> människan är beroende av Gud >> Gud har givit oss buden för vårt eget bästa >> Givet av Gud = ”Absolut”

   Vad är problemet i praktiken med att något är beroende av Gud? Finns det någon objektiv sanning att finna i den fysiska världen? Tjusningen med t.ex. alla empiriska vetenskaper är ju möjligheten till revision, utveckling, kanske t.o.m. paradigmskiften – paradigmskiften som t.ex. Jesus Kristus = Guds personliga inkarnation för alla oss trögsinta…

   Och Jesus Kristus bollade vilt med det som du kallar av ”naturen givet”. Häftigt!

 4. l_johan_k skriver:

  ”Vi kan ju alltid välja att strunta i naturlagar, Gud och Guds bud – men det slutar då alltid på samma sätt: platt fall.”

  Vi kan inte ”strunta i naturlagar”, de är ”över” oss. Gud och guds bud går det dock bra att strunta i.

  ”Gud är existensen.”

  ”Existens” är oreducerbart och nödvändigt. Det är inte Gud (kräver ett ontologiskt argument). Gud är därmed underordnad ”existens”.

  ”Du har rätt – för en ateist kan det inte finnas några absoluta värden.”

  Ännu en gång så menar du att ”värden” (vilket jag antar är moraliska värden) är en essentiell del av, och endast en del av, den kristna guden. Detta skulle kräva att det vore en motsägelse i att påstå t.ex.

  1. Gud existerar inte.
  2. Objektiva moraliska värden existerar.

  Vilket det inte är.

  Finns det någon objektiv sanning att finna i den fysiska världen?

  Frågan är svaret.

  Däremot finns det värden givna av Gud, liksom vårt universums alla naturkonstanter (om de nu alla är konstanter) är konstruerade och givna av Gud.

  Vilket medför att konstanterna är beroende av Guds vilja och därmed denna viljas nycker. Förutom avsaknad av moraliska värden saknar alltså även ni kristna en grund för tillförlitligt induktiva resonemang.

  • Zoltan skriver:

   @l_johan_k,

   Gud är evig! Hur kan du då motivera och konstruera din ontologiska hierarki mellan Gud och ”existens”? Ditt resonemang fungerar endast om du antar en sekvens av händelser; först ”existens”, sedan Gud. Det är ditt synsätt, det är inte vad den judiskt-kristna tron säger. Du konstruerar och får ett problem genom ditt ateistiska synsätt. Det enda vi kan säga i denna fråga är att Gud har egenskapen ”existens”.

   I denna diskussion har jag inte uttalat mig om Guds natur, eller om objektiva moraliska värden (det är andra diskussioner om helt andra saker).

   Det närmaste vi kan komma ”objektiva moraliska värden” är de som är givna av Gud, något annat finns inte, vilket är ännu ett av ateismens många problem och utmaningar. Det är ytterligare en anledning till varför Gud vägleder oss! Återigen, därmed inget sagt om Guds natur!

   Du får gärna utveckla varför kristna skulle sakna grund för ”tillförlitligt induktiva resonemang”. Menar du att ateister har stabilare grund? Vi lever ju faktiskt i samma värld och betraktar samma fenomen, har samma kunskapsgrund och kan tillämpa exakt samma logik.

   Däremot har kristna något gemensamt, ateister har ”vad-som-helst-utom-Gud”. Är det en stabil grund? Ja, kanske om man är ensam på jorden. Jag vet, ateister är inte en homogen grupp med något annat gemensamt än förnekelsen, så det kan inte finnas någon moralisk grund som kan delas – ens om ni försökte.

   Hellre Guds nycker än människornas. Se Kristus och du ser vad jag tror och bekänner mig till. Försök…

 5. l_johan_k skriver:

  ”Gud är evig! Hur kan du då motivera och konstruera din ontologiska hierarki mellan Gud och ”existens”? Ditt resonemang fungerar endast om du antar en sekvens av händelser; först ”existens”, sedan Gud. Det är ditt synsätt, det är inte vad den judiskt-kristna tron säger. Du konstruerar och får ett problem genom ditt ateistiska synsätt. Det enda vi kan säga i denna fråga är att Gud har egenskapen ”existens”.”

  ”Existens” är inte en egenskap utan en förutsättning för att något skall ha egenskaper. ”Existens” är därmed alltid ”över” det som ”är”.

  ”I denna diskussion har jag inte uttalat mig om Guds natur, eller om objektiva moraliska värden (det är andra diskussioner om helt andra saker). Det närmaste vi kan komma ”objektiva moraliska värden” är de som är givna av Gud, något annat finns inte, vilket är ännu ett av ateismens många problem och utmaningar. Det är ytterligare en anledning till varför Gud vägleder oss! Återigen, därmed inget sagt om Guds natur!”

  Jo, det har du:

  ”Du har rätt – för en ateist kan det inte finnas några absoluta värden.”

  ”Ateism” handlar inte om moral utan är endast:

  i) avsaknad av tro på gud(ar)
  ii) tron att gud(ar) inte existerar

  För att ateism nu skall innebära att man tror att ”det inte finns några absoluta värden” måste dessa värden vara en del av, och endast en del av, gud(ar).

  ”Du får gärna utveckla varför kristna skulle sakna grund för ”tillförlitligt induktiva resonemang”. Menar du att ateister har stabilare grund? Vi lever ju faktiskt i samma värld och betraktar samma fenomen, har samma kunskapsgrund och kan tillämpa exakt samma logik”.

  Ateism säger inget om induktionens tillförlitlighet. En ateistisk världsbild har dock i alla fall en chans att berättiga tillförlitlig induktion, vilket är omöjligt inom den kristna.

  • Zoltan skriver:

   @l_johan_k,

   Vet inte om vi kommer så mycket längre utan att jag upprepar mig. Kan du förtydliga det som verkar oklart i ditt resonemang?

   Varför ser du att ”absoluta värden” måste vara en del av någons/någots natur? Hur får du påståendet ”för en ateist kan det inte finnas några absoluta värden” att säga något alls om Guds natur?

   Vad säger det då om Guds natur?

   Vilka ”absoluta värden” kan ateister exempelvis hysa förutom de som redan givits av Gud genom Abraham. Moses etc?

   Det är väldigt motsägelsefullt att i samma mening säga ”har dock i alla fall en chans” och ”tillförlitlig induktion”. Låter som lotteri…

   Jag har fortfarande inte fått svar på: ”Du får gärna utveckla varför kristna skulle sakna grund för ”tillförlitligt induktiva resonemang”. Har du något enkelt exempel så att jag och andra fattar denna absoluta omöjlighet?

 6. l_johan_k skriver:

  Jag tycker det är rätt uppenbart.

  Ateism är:
  i) avsaknad av tro på gud(ar)
  ii) tron att gud inte existerar(ar)

  Du påstår även att ”för en ateist kan det inte finnas några absoluta värden”. Därmed måste du visa att absoluta värden inte kan existera utan gud(ar). (t.ex. genom att visa att dessa ”värden” är en del av, och endast en del av, den kristna gudens natur.

  ”Jag har fortfarande inte fått svar på: ”Du får gärna utveckla varför kristna skulle sakna grund för ”tillförlitligt induktiva resonemang”. Har du något enkelt exempel så att jag och andra fattar denna absoluta omöjlighet?”

  Om gud är allsmäktig kan han upphäva naturlagarna när han så önskar. Om han så vill kan han därmed upphäva naturens regelbundenhet vid tiderna t1, t2, t3, t4, etc. Denna osäkerhet får ni kristna leva med.

  • Zoltan skriver:

   @l_johan_k,

   ”Därmed måste du visa att absoluta värden inte kan existera utan gud(ar)”.

   Den kristna tron i originalversion (katolska kyrkan) ger dessa absoluta värden, t.ex. utvecklade och förklarade i Katolska Kyrkans Katekes (se länklistan). Några andra (inte alla!) kristna samfund upprätthåller och delar liknande grund. Den som tror på Gud ska följa Guds bud (om de sedan gör det är en annan sak).

   Varifrån skulle absoluta värden annars komma från? Detta är en induktiv (erfarenhetsbaserad) slutsats.

   Däremot säger ett moraliskt stipulat inget alls om upphovs”mannens” natur. Den frågan besvaras på helt andra sätt, som exempelvis genom att studera den kristna trons centralfigur: Kristus.

   Deduktion:
   P1) En moralisk regel måste formuleras för att kunna följas
   P2) Alla människor har olika upfattningar
   => Människor formulerar olika regler = Absoluta moraliska värden kan inte komma från människan (enbart subjektiva och väldigt relativa)

   Hur vet du att naturens regelbundenhet inte upphävs om två veckor??? Som ateist är du inte immun mot ditt eget argument.

 7. l_johan_k skriver:

  ”P1) En moralisk regel måste formuleras för att kunna följas
  P2) Alla människor har olika uppfattningar
  => Människor formulerar olika regler = Absoluta moraliska värden kan inte komma från människan (enbart subjektiva och väldigt relativa)”

  P2 är först och främst inte korrekt. Moralen är intersubjektiv och vissa moraliska regler har gynnats av evolutionen.

  För det andra kan dina ”absoluta moraliska värden” inte härstamma från något medvetande (inte bara människans) eftersom de då blir ”enbart subjektiva och väldigt relativa”. Därmed löser du inte problemet genom att påstå att de härstammar från gud.

  ”Hur vet du att naturens regelbundenhet inte upphävs om två veckor??? Som ateist är du inte immun mot ditt eget argument.”

  Jag ser det som George Smith: Entiteter handlar i enlighet med sin natur; och allt som existerar har en bestämd och begränsad natur. Faktum är att induktionen är ”given”, d.v.s. den är ”över” oss.

  Jag behöver dock inte rättfärdiga induktion för att visa att en kristen världsbild ger upphov till större problem med induktionens tillförlitlighet än motsvarande världsbild utan ett styrande medvetande.

  • Zoltan skriver:

   l_johan_k,

   P2 är bevisad genom denna diskussion.

   ”vissa moraliska regler har gynnats av evolutionen”. Javisst, så kan man idag välja att beskriva det som kristna har hävdat sedan Kristus – inget nytt: ”Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen” Rom 2:12-14. Men diskussionen handlar inte om våra instinkter.

   Det hela är väldigt enkelt: om Gud givit människan regler, så gäller de lika absolut som de regler Gud givit naturen att följa. Skillnaden är att naturen saknar vilja och kan inte handla ”rätt/fel”, medan människans felande accelererar då hon förkastar Kristus – återupprättaren. Även du följer Guds bud, eftersom de ursprungliga tio budorden är är grunden för vår civilisations lagstiftning (familjerätt/äganderätt/brottsrätt etc), än så länge…

   Avseende induktion etc: du vet fortfarande inte om naturens regelbundenhet upphävs om två veckor. Det enda du kan göra är att gradera olika möjligheters rimlighet i enlighet med din erfarenhet. Induktion ger inga sanningar.

   Jag undrar nu om vi verkligen talar om samma saker?

   ”Absoluta moraliska värden”: menar du moraliska regler som på något sätt skulle kunna deduceras ur värdeneutrala begrepp av något slag? Tror du att något sådant är möjligt?

 8. l_johan_k skriver:

  P2 är bevisad genom denna diskussion.

  Det enda denna diskussion bevisar är att vi har olika uppfattningar om guds existens. Hela samhällskonstruktionen visar dock att moraliska regler är intersubjektiva.

  Visserligen kan jag ju inte vara säker på att du, genom en gudomlig uppenbarelse, fått reda på att gud nu anser att mord, våldtäkt och pedofili är ”gott”. (http://tinyurl.com/n37ot)

  Det hela är väldigt enkelt: om Gud givit människan regler, så gäller de lika absolut som de regler Gud givit naturen att följa.

  Du kan inte hävda att något är ”absolut” om det är beroende av någons vilja.

  ”Avseende induktion etc: du vet fortfarande inte om naturens regelbundenhet upphävs om två veckor. Det enda du kan göra är att gradera olika möjligheters rimlighet i enlighet med din erfarenhet. Induktion ger inga sanningar.”

  Jag vet att att allt som existerar är ”något”; och att vara ”något” är att vara begränsad. Denna begränsning medför att vissa entiteter ger upphov till vissa orsaker och inga andra. I din värld finns dock inte denna ”begränsning” och en vacker dag kan brinnande buskar börjar prata i stället för att bilda CO2(g) och H2O(g).

  • Zoltan skriver:

   @l_johan_k,

   Ordet ”absolut” spökar hela tiden – kan du vara hygglig och definiera vad du menar med det?

   Och så går det med lite ansträngning att upprätthålla en god ton, även om man har olika uppfattningar – vilket också borde vara ”intersubjektivt”…

 9. l_johan_k skriver:

  Jag försöker att hålla samma ton som dina inlägg…

  • Zoltan skriver:

   @l_johan_k,

   Ordet ”absolut” spökar hela tiden – kan du vara hygglig och definiera vad du menar med det?

 10. Hans-Georg Lundahl skriver:

  Entiteter handlar i enlighet med sin natur; och allt som existerar har en bestämd och begränsad natur.

  Ah, en atheist som säger ngt jag kan hålla med om! Nästan.

  Såg just ordet ”begränsad”. (Jo, lider af caffe-brist, akut!)

 11. l_johan_k skriver:

  ”Absolut”: axiomatiskt, icke-reducerbart, självevident, implicit i all fakta och i all kunskap, går ej att förneka, etc.

Vad tänker du på? Dela med dig!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s