Paradigmskifte i Sverige

Sverige har förändrats!

På bara ett halvår har långsamma förändringar kommit upp till ytan och blivit mycket tydliga.

Det är absolut inte längre progressivt att angripa människors övertygelser på det sätt som många har vant sig vid. Nyfascisternas inträde i riksdagen gör att etablerade och tongivande opinionsbildare inte längre vill befatta sig med utfall som kan misstas för att vara intoleranta.

De tidigare gaphalsarna i Föreningen Humanisterna befinner sig på defensiven och angrips alltmer för den uppenbara intolerans de tidigare kunnat torgföra obehindrat. De upplevs nu för vad de verkligen är – genuint intoleranta, inskränkta och marginella. Ännu en kort tid kommer de att dra till sig bittra figurer av olika slag.

Oberoende av allt detta, eller kanske som en sund reaktion, överger nu en hel generation de ytliga och flummiga dogmer som varit så dominerande för svensk samhällsutveckling de senaste 40 åren.

Allt färre tror längre på frälsning genom teknologi och vetenskap – allt fler ser istället förödande globala konsekvenser.

I en hysterisk och konsumtionsbesatt omgivning söker alltfler en annan grund för sin framtid. Allt fler vägrar sälja sina liv till karriär, övergående framgångar, eller patetisk prestige.

Istället söker allt fler människor en i grunden positiv och konstruktiv livssyn. Något som ger vägledning vid svåra beslut i livet, något som ger hopp i livets mörka stunder och något som alltid bejakar hela människans väsen – hjärtat, själen och förnuftet!

Allt fler börjar långsamt inse att Kristus faktiskt är sann människa och sann Gud.

Allt fler börjar förstå att Kristus faktiskt lever.

Allt fler börjar skönja att Kristus kanske har ett livsavgörande budskap till var och en av oss.

Allt fler vill leva ett annat, nytt och sannare liv.

Allt detta kan ingen längre förnekas människor i Sverige.

Annonser
Det här inlägget postades i Katolsk Tro. Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till Paradigmskifte i Sverige

 1. Pekka S skriver:

  Får jag bara fråga varför du uppfattar Humanisterna som intoleranta?

  • Zoltan skriver:

   @Pekka,

   Är det verkligen så svårt att förstå min och många andras uppfattning?

   Jag svarar mycket mer utförligt i ett inlägg som ligger i kön och kommer den 9e oktober.

   Eftersom du ställde frågan och inte verkar förstå min uppfattning, så tar jag ett allmänt exempel:

   Vi är båda föräldrar, eller hur? Och det betyder nog väldigt mycket för oss båda.

   Antag vidare att det en dag dyker upp en grupp som inte vill acceptera just föräldraskap som en giltig grund för människors delaktighet i samhällets utformning. Gruppen anser att föräldraskap är en privat angelägenhet och enbart ett emotionellt tillstånd som grumlar Förnuftet .

   Hur skulle du uppfatta en sådan grupps försök att eliminera delar av din personlighet och delar av din erfarenhet? Är det inte väldigt fräckt att någon annan talar om för dig hur du ska tänka? Religion är för många lika betydelsefullt som föräldraskapet är för andra – är det verkligen en nyhet?

   Jag skiter fullständigt i vilken grund någon råkar ha för sitt synsätt – ta allas åsikter på samma allvar, lyssna och försök fatta och se om det finns något konstruktivt och utvecklande i förslagen. Om inte, gå vidare.

   Om det fortfarande är svårt att förstå, så kan du läsa vad en tidigare medlem i Humanisterna själv anser om denna förenings ”vidsynthet” och ”tolerans”.

   Föreningen Humanisterna är inte humanister. De respekterar inte andras bevekelsegrunder, men diskvalificerar dem istället – med vilken rätt? De anser sig dessutom ha sanningsmonopol!

   En sekt.

 2. Pekka S skriver:

  Hänger inte till 100% med i liknelsen med föräldraskap. För Humanisterna vill ju inte förbjuda religiösa att deltaga i samhällets utformning. De menar endast att staten ska vara sekulär, dvs att dess lagar och beslut inte ska vila på religiös grund. Precis samma sak gäller t ex i USA. Menar du att USAs konstitution har som mål att stöpa människor efter ett visst ”sanningsmonopol”?

  Att religionen är en privatsak innebär enligt Humanisterna inte att man måste dölja eller smyga med sina övertygelser. Bara att religionen inte får övergå från privat till statlig beslutsgrund. Sedan får folk tro och tycka precis vad de vill. Och de får fritt förmedla och propagera för sina åsikter och värderingar.

  • Zoltan skriver:

   Pekka,

   Är du allvarlig?

   “Humanisterna vill ju inte förbjuda religiösa att deltaga i samhällets utformning”. Inte?

   Skolor och förskolor på kristen grund?

   ”De menar endast att staten ska vara sekulär”. Är den inte det – varför kämpa för något som redan finns?

   USA: ” I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.” Vackert!

   “innebär enligt Humanisterna inte att man måste dölja eller smyga med sina övertygelser.” Inte?

   Har du helt missat angreppen mot professor Robert Hahn, eller Sturmarks attacker på kristna socialdemokrater? Hur många exempel behöver du på angrepp enbart för att individer har en annan åskådning än den enda ”rätta”? Räcker det med 30 personer, eller ska jag lista 100?

   En sann humanist accepterar inte ett enda sådant exempel på vidrigheter! Föreningen Humanisterna driver dessa angrepp.

   ”religionen inte får övergå från privat till statlig beslutsgrund”. Vad exakt menar du med detta? Får marxism, liberalism, eller rasism vara en sådan grund? De är alla idéburna ideologier – baserade på abstrakta föreställningar om människans natur. Varför får inte en kristen åskådning delta i utformningen av vår framtid?

   Är detta ett exempel på tolerans?

   Jag säger det igen: Föreningen Humanisterna är inte humanister. De respekterar inte andras bevekelsegrunder, men diskvalificerar dem istället – med vilken rätt? De anser sig ha sanningsmonopol!

   En sekt.

 3. Pekka S skriver:

  Skolor och förskolor på religiös grund är ett problem då de är statligt/sekulärt finansierade. Den religiösa uppfostran sker ändå i hemmen. Varför kan inte skolan vara en neutral plats för barnen? Notera ”neutral” då skolan heller inte ska propagera för ateism eller sekulär humanism.

  Sedan har du rätt i att staten är sekulär, men det har den inte varit länge. Det skadar inte att kämpa för bevarandet av detta.

  Att det står ”under God” i pledge of allegiance är också ett modernt påfund (1954) och detta tillägg har debatterats friskt sedan dess. I ett land där kyrka och stat så tydligt separerats ter sig detta tillägg inkonsekvent.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pledge_of_Allegiance#Criticism_of_requiring_or_promoting_the_Pledge

  Men återigen – USA Konstitution markerar tydligen en separation mellan kyrka och stat. Läs t ex:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_church_and_state_in_the_United_States

  Jag hävdar fortfarande att USAs Konstitution är lika mycket (eller lite) för ett sanningsmonopol som Humanisterna.

  Sedan känner jag faktiskt inte till Humanisternas angrepp på Robert Hahn. Hittar inte heller något genom att googla. Kan du länka?

  Att Sturmark kritiserat broderskapsrörelsen vet jag däremot. På vilket sätt var det olämpligt?

  ”religionen inte får övergå från privat till statlig beslutsgrund”. Vad exakt menar du med detta? Får marxism, liberalism, eller rasism vara en sådan grund? De är alla idéburna ideologier – baserade på abstrakta föreställningar om människans natur. Varför får inte en kristen åskådning delta i utformningen av vår framtid?

  Det jag menar är att staten inte bör stifta lagar/förordningar/riktlinjer/osv som uttryckligen motiveras av religiösa anspråk. ”Härmed deklareras att X är förbjudet pga stycke Y i 1 Mose…”. Detta är exakt samma inställning som t ex finns i USAs konstitution. Du kanske inte gillar det, men Humanisterna är inte på något sätt extrema när det förespråkar en sådan restriktion. Jag skulle tro att 99% av de kristdemokratiska politikerna också är av samma åsikt. Onödigt att då peka ut Humanisterna.

  Sedan förstår jag inte varför Humanisterna skulle vara intoleranta bara för att de försöker upplysa om kyrkans, historiskt sett märkliga sätt, att förvärva medlemmar. De flesta i Sverige är inte kristna. Ändå är det flesta medlemmar av den Svenska Kyrkan. Humanisterna frågar sig ifall detta är rimligt. Ingen tvingas gå ur Kyrkan. Men kanske borde fler tänka på varför de fortfarande är kvar? Återigen – var är intoleransen?

  Är Humanisterna en sekt?

  • Zoltan skriver:

   Pekka,

   Ditt svar är ganska bra, eftersom det sammanfattar det Föreningen Humanisterna har som enda gemensamma nämnare – sitt religionsförakt. I övrigt finns inget annat som håller ihop gänget – floskler om ”frihet och demokrati” finns bara med som utfyllnad.

   ”Det skadar inte att kämpa för bevarandet av detta (sekulär stat)”. Det beror helt på vilken retorik som används!

   Den retorik som används utmålar alla(!) religiösa som mördare av homosexuella, kvinnoförtryckare och barnmisshandlare! Lågt, lågt, lågt och lika lågt som fascisternas retorik.

   Religiösa friskolor – var finns de ”neutrala” argumenten emot detta?

   Ingen frågar om de religiösa (läs kristna) friskolornas studieresultat (oftast bland de bästa i respektive region), eller om arbetsklimatet för lärare och elever (oftast bland de bästa i respektive region). Nej, de ska bort eftersom en liten grupp människor odlar och sprider en patologisk skräck för religion.

   Lagar kan stiftas på vilka korkade grunder som helst, bara det inte är religion? Eller, finns det någon lista på vilka de godkända grunderna är – var är listan, och kom inte med floskler om ”demokratiska”, ”humanistiska” etc värden. Exakt vilken religion är egentligen emot dessa floskler?

   Det anses alltså inte rimligt att majoriteten i Sverige är medlemmar i Svenska Kyrkan, men det anses däremot rimligt att föra talan för alla som inte är medlemmar i Föreningen Humanisterna – ganska fräckt, eller hur?

   Jag kommer att presentera många inlägg från den 9e oktober som utförligare blottar Föreningen Humanisterna, utifrån deras egna budskap.

   Före detta vice ordföranden för sekten, H. I. Bratt, anser att vissa personer ska fråntas sina yrken. Här sammanfattar han det i klartext. Här ett annat exempel på en tongivande Humanists tolerans för yttrandefriheten.

   Nu kommer jag förstås att få höra att hans åsikter är personliga och inte representativa för sekten, eller hur?

   Men, pedofilpräster är representativa för katolska kyrkan…

   Ett provsmak på Föreningen Humanisternas retorik; mer kommer. Spotta och skölj.

  • Zoltan skriver:

   Pekka,

   PS 1: tack för lite Twitter feed.
   PS 2: hur bevisar man att en grupp är en sekt – går det att mäta?

 4. Pekka S skriver:

  Sektbegreppet är lite omdiskuterat och jag vet inte ifall det finns några entydiga svar. Wikipedia har några punkter som bör uppfyllas:

  1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.
  2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
  3. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap.
  4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.
  5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap.
  6. Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp.
  7. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv.

  Detta gäller dock för religiösa sekter, men jag kan tänka mig att sekulära sekter också kan bedömas utifrån dessa kriterier. Men som sagt – definitionen är omtvistad.

  Du skriver att Humanisterna föraktar religion och jag tror att det är att ta i. Om du t ex lyssnar på Skeptikerpoddens intervju med Sturmark får du en aningen mer nyanserad bild. Men Humanisterna är givetvis inte religionernas största fans.

  Vidare vet jag inte riktigt vilka artiklar du läst och vilka föreläsningar du tittat/lyssnat på med tanke på ditt intryck av Humanisternas retorik. Har du lyssnat på Sturmarks debatt med Gerle? Lyssnat på intervjun i Skeptikerpodden? Läst debattartiklarna Sturmark skrivit med diverse religiösa företrädare?

  Sedan har du faktiskt rätt i att Bratt är en röst bland många. T ex är Bratt klimatskeptiker, men det betyder inte att Humanisterna som förening är det. För det är de inte.

  • Zoltan skriver:

   Pekka,

   Lugn, jag kommer presentera retoriken på ett mycket tydligt sätt i en serie inlägg från den 18e oktober och framåt. Från den 9e kommer andra analyser av föreningens piruetter. Så större delen av oktober kommer att handla om Föreningen Humanisterna, utgående från deras egna urkunder.

   Sedan är det mycket märkligt att bara en person för föreningens talan – eftersom alla andra personers uttalanden alltid anses vara privata och inte representativa för föreningens ståndpunkter.

   Ja, jag har sett Sturmark uppträda i olika sammanhang – och vad är kontentan av hans piruetter? Endast ett perspektiv på tillvaron är godkänt – och det är Föreningen Humanisterna som anser sig veta bäst vilket det perspektivet är!

   ”Vi har alltid rätt” borde ersätta ”Gud finns nog – inte

 5. Pekka S skriver:

  En humanist skulle aldrig säga att han alltid har rätt. Samtidigt tror nog de flesta att de har rätt när det gäller vissa frågor. Det gäller dig, mig, Humanisterna och Vatikanen.

Vad tänker du på? Dela med dig!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s