Kreationism

Vad är kreationism?

Kreationism är inte enbart en tro på att Gud är skaparen av universum och av allt som finns där. Jag tror ju själv på detta.

Kreationism är tron att skapelsen skett på det sätt som beskrivs i Bibeln, bokstavligt så som Skapelseberättelsen beskriver. Vilket jag inte tror.

Med ett kreationistiskt perspektiv är jorden 6000 till 10000 år gammal, och alla varelser som finns idag skapades huvudsakligen i den form vi ser dem idag.

Kreationismen ändrade karaktär på 90-talet och bytte då namn till Intelligent Design (ID). Intelligent Design hävdar att det finns en mängd olika observationer av universum och livet, som alla bäst förklaras med en övernaturlig orsak.

Detta är inget nytt. Många filosofer, teologer, tänkare har närmat sig samma slutsats. Jag själv uppfattar dessa mönster i helheten av alla de delar jag beskrivit i min serie inlägg ”Argument för Guds existens”. Men, detta leder inte till något vetenskapligt bevis!

ID hävdar att deras perspektiv har vetenskaplig relevans, skall likställas med exempelvis evolutionsteorin och utgöra ett kompletterande obligatoriskt alternativ i undervisning.

Blir något vetenskap för att man använder vetenskaplig metodik?

Då kan allting betraktas som vetenskap. Vetenskaplig metodik kan användas, och ska användas, i utvecklandet av olika hypoteser och modeller. Men, exempelvis blir ju inte en bluff vetenskap när den avslöjas genom vetenskapliga metoder – bluff är bluff, metod är metod.

I alla de amerikanska rättegångar där katolska vetenskapsmän och teologer varit kallade att vittna i kreationistmål, så har de katolska personerna alltid vittnat emot kreationisternas sak.

ID är inte vetenskap.

ID är inte heller förnuftig kristendom.

Kreationism och ID är en effekt av att inte kunna förlika kristen tro med vetenskap.

På ett nästan komiskt sätt och utgående från samma logik, är inte heller tro och vetenskap förenliga för många ateister. Detta är ett tragiskt problem – att vissa kristna och vissa ateister inte förstår de grundläggande skillnaderna mellan vetenskap och tro. Förmår varken separera eller harmonisera. Då blir tro och vetenskap antingen varandras motsatser, eller helt sammanslagna. Båda utvecklar därefter samma fundamentalistiska och sekteristiska tendenser – en oförmåga att nyanserat diskutera och utveckla en djupare innebörd av vår existens.

Kreationister bygger sin bild på en märklig bibeltolkning. ID bygger vidare och försöker klä denna bibeltolkning i vetenskaplig dräkt.

ID är inte förenlig med katolska kyrkans lära. Det är ett bygge av samma slag och från samma platser som odlar hatet mot katolska kyrkan – från bibelfundamentalistiska evangelikala kristna grupper. (Och många ateister delar denna grupps argument mot katolska kyrkan)

För oss katoliker är tro och vetenskap förenliga. Tro och vetenskap beskriver olika aspekter av människans erfarenheter och vår värld. En sten kan både beskrivas väga tre kilo och samtidigt kallas vacker – två olika beskrivningar, med samma relevans.

Många tror idag att vetenskapen ”bevisat” att Gud inte behövs. Strunt!

Utan vetenskap skulle vi leva primitivt. Utan kristen tro förblir vi likafullt primitiva. Med både vetenskap och tro har vi verktygen för att se helheten i Guds skapelse.

Att förstå hur.

Att förstå varför.

Annonser
Det här inlägget postades i Annat Kristet. Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till Kreationism

 1. Pekka S skriver:

  Överlag intressant inlägg. Men har katolska kyrkan alltid haft en erkännande attityd till evolutionen?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_and_the_Roman_Catholic_Church

 2. Zoltan skriver:

  Pekka,

  Hur mottogs Darwins idéer av hans sekulära samtid?

  Det var bland akademiska kollegor och i vissa protestantiska kretsar som motståndet var starkast.

  Katolska kyrkan hade inledningsvis en mycket avvaktande hållning, om någon hållning alls; ”låt vetenskapsmännen komma fram till något”.

  Var i wiki texten framgår katolska kyrkans inledande uppfattning om evolutionsteorin? Jag ser i huvudsak mest en generell text om katolska kyrkans syn på vetande och tro.

  Evolutionen är den modell som presenteras i världens alla katolska skolor, inte bara i USA.

 3. Zoltan skriver:

  En bättre översikt av katolska kyrkans syn på evolutionsteorin, finns på mer officiellt håll än Wikipedia, i Katolska Kyrkans Encyclopedi.

  Och fler dagsaktuella länkar om katolska kyrkans syn på evolution, kreationism och dess förhållande till tro, på American Catholic News.

  Vet inte om det finns så mycket att tillägga, annat än från kreationistiskt håll.

 4. Pekka S skriver:

  Jag menar inte att katolska kyrkan tog avstånd från Darwin. Men det tog ett bra tag innan de erkände teorin. Dock är en konservativ hållning betydligt bättre än den evangelikala lutningen åt pseudovetenskap.

  Sen är det tyvärr så att jag hellre läser oberoende encyklopedier. Ska dock ta en titt på länkarna du angav oxå!

 5. Pekka S skriver:

  Vad tycker du om citat som denna från katolska encyklopedin:

  ”Natural science, moreover, has proved that spontaneous generation—i.e. the independent genesis of a living being from non-living matter—contradicts the facts of observation. For this reason the theistic theory of evolution postulates an intervention on the part of the Creator in the production of the first organisms. When and how the first seeds of life were implanted in matter, we, indeed, do not know.”

  Är inte detta väldigt nära Intelligent Design?

 6. Zoltan skriver:

  Pekka,

  Det tog ett bra tag innan evolutionsteorin erkändes även i den akademiska världen.

  Jag skrev i en annan tråd: ”Katolska kyrkan leds inte av plötsligt uppdykande nya idéer presenterade av någon karismatisk predikant eller revolutionär” – detta gäller även vetenskapliga revolutioner som ”kall fusion” och andra inledningsvis vetenskapliga ”upptäckter”. En rolig sådan lista gjordes av Guardian för några år sedan: ”To good to be true”

  En tristare lista innehåller mardrömmar som dessutom på sin tid belönades med Nobelpris, exempelvis DDT och lobotomi.

  —–

  Jag begriper inte riktigt den citerade cyklop-texten, inte heller logiken och slutsatsen.

  Finns det vetenskapliga belägg för att liv inte spontant uppstår ur materia? Det visste jag inte. Jag skulle bli väldigt intresserad av att ta del av sådana bevis.

  Om det är vetenskapligt bevisat att liv inte spontant kan uppkomma ur materia, ja hur uppkommer det då?

  Jag håller med om att det är en märklig text, så nära ID man kan komma.

  Fanns det referenser till någon vetenskapare?

 7. Pekka S skriver:

  Texten är tagen härifrån:
  http://www.newadvent.org/cathen/05654a.htm

  Från stycket ”Theistic vs. atheistic theories of evolution”

 8. Zoltan skriver:

  Pekka,

  Ja, jag har kollat lite, och det verkar som om cyklop-texten syftar på något alldeles för självklart; inga livsformer uppstår ur steril materia, fluglarver dyker t.ex. inte plötsligt upp i en död antilop, utan har placerats där i form av ägg, osv. För detta finns det ju massor av bevis.

  Men, sedan hoppar texten till frågan om livets ursprung. Och den processen är ju inte känd. Men, det är fortfarande inte ett bevis för ett gudomligt ingripande.

 9. Pekka S skriver:

  Nja, texten säger väl uttryckligen att det krävs ett gudomligt ingripande för att den första organismen ska ha kunnat uppstå? (Enligt teistisk evolution)

  ”For this reason the theistic theory of evolution postulates an intervention on the part of the Creator in the production of the first organisms. When and how the first seeds of life were implanted in matter, we, indeed, do not know.”

 10. Zoltan skriver:

  Aha, teistisk evolution. Läste lite för snabbt och missade det magiska ordet…

  Encyklopedin listar alltså bara olika modeller. Hoppades på några pekpinnar…

 11. Pekka S skriver:

  Men är inte den teistiska evolutionen den variant som katolska kyrkan ställer sig bakom? Jag vet att bl a Ken Miller gör det. Jag misstänker dock att han inte köper nödvändigheten av ett gudomligt ingripande via abiogenes.

 12. Zoltan skriver:

  Gudomligt ingripande är en sak. Jag har personligen upplevt detta några gånger, och kommer kanske att berätta mer när tiden är mogen.

  Likaså ser jag den kosmologiska ordning vi (jag) ser manifesterad i fysiken, i universums minsta och största begrepp. Jag tolkar detta som tecken på Guds plan.

  Allt i universum är i ett tillstånd av ständigt pågående skapande.

  Med ett matematiskt språk brukar jag beskriva det som att Gud ”spänner upp universums existens”, ungefär som vektorrum i linjär algebra – men inte enbart ett rumsligt upprätthållande, utan ett kontinuerligt upprätthållande av universums totala existens. En ständigt aktiv handling från Gud.

  Allt är i Guds händer.

  Det katolska kyrkan säger är att skapelsen följer Guds plan. Hur skapelsen följer Guds plan, det får vetenskapen visa, så långt den definitionsmässigt kan förmå. (I’m also working on it)

  Hur Gud verkar, det vet vi inte, och det kan vetenskapen inte svara på – men ID-folket försöker ju tappert ge vetenskapliga svar på icke-vetenskapliga frågor.

  Som katolik kan man tro på en kreationistisk modell, eller på en teistisk evolution. Men en ateistisk modell, utan Gud, är helt utesluten.

  Jag tror inte alls på en kreationistisk modell. Alla fakta talar emot det. Eftersom jag är kristen, så har jag helt uteslutit den mekaniska/slump modellen utan Gud. Den upplever jag vara extremt primitiv, sorry.

  Det finns en bättre beskrivning av de olika modellerna och tydliga katolska pekpinnar på Catholic Answers.

  Som svar på din fråga, till slut: katolska kyrkan tar inte ställning för någon modell, förutsatt att modellen inte rör ihop vetenskap och tro, och att det ena (tro) inte utesluter det andra (vetenskap).

  Rätt tro och rätt vetenskap ska nämligen inte kunna utesluta varandra.

 13. Pekka S skriver:

  Ok, så du menar precis som anhängarna av Intelligent Design att gudomligt ingripande kan ha skett t ex under evolutionen. Men till skillnad från ID-gänget menar du att detta inte kan testas vetenskapligt?

  ”Som katolik kan man tro på en kreationistisk modell, eller på en teistisk evolution. Men en ateistisk modell, utan Gud, är helt utesluten.”

  Är inte evolutionsteorin, det vetenskapliga försöket att beskriva den biologiska mångfaldens utveckling, ateistisk i den mening att vetenskapen grundas i metodologisk naturalism? Den vetenskapliga metodiken exkluderar alltid det övernaturliga. Detta utesluter givetvis inte Guds existens eller ingripande, men sådana faktorer kan helt enkelt inte studeras. Så jag förstår inte varför du som katolik måste utesluta den ”ateistiska modellen”? Kan inte evolutionen ha skett utan Guds ingripande?

  Om du finner att Guds finger är en nödvändig faktor i evolutionen så tillhör du åtminstone ur ett filosofiskt/teologiskt perspektiv kreationisternas/id-förespråkarnas läger. Eller missförstår jag dig?

  Gällande din sista mening. ”Rätt tro och rätt vetenskap ska nämligen inte kunna utesluta varandra.”. Innebär detta att trosfrågor alltid är ofalsifierbara?

 14. Zoltan skriver:

  Pekka,

  En religion som behöver utesluta vetenskap, eller en vetenskapssyn som behöver utesluta Gud, är båda lika tokiga.

  Detta är bakgrunden till ”…en ateistisk modell, utan Gud, är helt utesluten”.

  Ett uteslutande kan helt enkelt inte göras, fastän väldigt många ateister verkar dra den slutsatsen.

  Det går vetenskapligt att falsifiera många religiösa påståenden. katolska kyrkan försöker ju använda vetenskaplig metodik för detta syfte – hur skulle man annars göra?

  Men igen; de båda perspektiven, tro och vetenskap, är därmed inte uteslutande.

  De är kompletterande.

  ”Guds finger”; ja, jag ser tydligt en övergripande struktur för vår existens, i summan av alla de observationer som gradvis presenteras: universums och fysikens strukturer, vårt solsystems historia, vår planets historia, om livets ursprung, till människans strävan efter Gud.

  Allt detta är så enastående otroligt och vackert.

  Hur Gud verkar, det vet jag inte – och det kommer vi aldrig att få reda på. Jag vet inte på vilken nivå Gud ingriper. Och jag tänker inte leta, utan accepterar tacksamt detta.

  Att tro på Guds aktiva medverkan och ID är inte samma sak.

 15. Pekka S skriver:

  Jag håller med om att man vetenskapligt kan falsifiera specifika religiösa påståenden, men kan man vetenskapligt bekräfta eller kalkylera med Gud? Det är ju här ID-folket går på bet. Man kan vetenskapligt falsifiera specifika påståenden om irreducibel komplexitet, men man kan inte bekräfta samma komplexitet eftersom det saknar kriterier för positiv bevisföring. Man hamnar i slutändan i en vädjan till okunskap (appeal to ignorance / god of the gaps). Detsamma gäller enligt mig för undersökningar av mirakel, t ex vid Louvren.

  Det övernaturliga/paranormala (Gud, andar, demoner, qi, thetaner) som parameter exkluderas alltid inom vetenskapens metodologiska naturalism, såvida man inte kan presentera klara undersökningskriterier. Hur skulle en vetenskap som inte utesluter Gud som parameter fungera? Var stoppar du som fysiker in Gud i dina kalkyler?

 16. Pekka S skriver:

  Men återigen – uteslutandet av Gud i den vetenskapliga metodiken innebär inte att Gud inte kan finnas. Gud som parameter saknar bara testbarhet. Därmed är vetenskapen ”ateistisk”.

  • hglundahl skriver:

   Äro bacterier testbara förklaringar till sjukdomar?

   Ja. Man kan se dem i microscop.

   Äro electroner i den meningen testbara förklaringar till electricitet, till atomer, etc.?

   Nej.

   Fotoner till ljus?

   Nej.

   Vanlig vetenskaplig methodik utesluter altså intet icke testbara förklaringar, utan testar dem genom det de förklara. Att ha en atheistisk methodologie för att Gud icke vore en testbar förklaring är helt ad hoc.

   Dessutom ologiskt: om Gud fins, kan han mycket väl vara den omedelbara verkliga förklaringen till ngt. Använd vetenskapligt atheistisk methodologie, då tvingas du taga en annan förklaring som den verkliga omedelbara – men om Gud fins och verkligen är den omedelbara förklaringen till exempel till universums rotation kring jorden ngt snabbare än ett hvarf per dygn, då ger vetenskapligt atheistisk methodologie en falsk omedelbar förklaring, i det valda exemplet att universums dagliga rotation vore en illusion beroende på jorden dagliga rotation åt motsatt håll.

 17. Då kan allting betraktas som vetenskap. Vetenskaplig metodik kan användas, och ska användas, i utvecklandet av olika hypoteser och modeller. Men, exempelvis blir ju inte en bluff vetenskap när den avslöjas genom vetenskapliga metoder – bluff är bluff, metod är metod.

  Evolution, specifict af alla däggdjur från gemensam förfader, är bluff.

  Method att afslöja detta? Colla in chromosomtalen och deras möjlighet till variationer – specifict just hos däggdjur, der kraftig chromosomal afvikelse (t ex trisomie i en af de större chromosomerna, utom mosaikformer, d v s om i alla celler) medför spontanabort.

  I alla de amerikanska rättegångar där katolska vetenskapsmän och teologer varit kallade att vittna i kreationistmål, så har de katolska personerna alltid vittnat emot kreationisternas sak.

  Antar att detta var efter Vördnadvärde Pius IXs, Hl. Pius X’s och Pius XII’s tid.

  Antar att ingen eller få utaf dem föredragit messa på latin äfven efter liturgiereformen.

  Dessutom är catholicismen i USA erkändt mindre traditionnel än den i Polen, och Maciej Giertych är politiker och var universitetsprofessor vid Copernicus-Universitetet i Polen. Han är – utan att bruka ordet – creationist, d v s betrakar evolutionstheorien som vetenskapligt ohållbar. Han är också catholik.

 18. Denna video tar bl a med Giertych från hans tid som professor:

  Denna artikel ger alla länkar till min och i viss mån andras débat om chromsomtal. Inclusive commentardelen till en blogg-post hos P Z Myers, der han försöker lösa problemet och der jag commenterar i en ganska lång débat:

  http://creavsevolu.blogspot.fr/2011/11/letter-to-nature-on-karyotype-evolution.html

  God läsning!

 19. Zoltan skriver:

  @HGL,

  Din kommentar inspirerar till ett inlägg som kommer torsdag 17e maj och som jag tror kommer höja ditt blodtryck en smula.

  • hglundahl skriver:

   Videon handlar intet om hvem som är bra eller dålig catholik, utan om – hvem som är bra eller dålig vetenskapsman. Se den.

 20. Lennart W skriver:

  Som forskarutbildad fysiker håller jag med Zoltan. Sen är jag iofs också katolik, men det är egentligen inte alls min motivering. Snarare tvärtom faktiskt. Hade KK haft en helt annan inställning i just denna fråga hade jag inte konverterat..,.

  Från den katolska katekesen:

  Tro och vetenskap: ”Även om tron står över förnuftet, så kan det aldrig föreligga en verklig motsättning dem emellan. Ty samme Gud som uppenbarar mysterierna har låtit förnuftets ljus komma in i människoanden. Därför kan inte Gud förneka sig själv eller motsäga det som är sant” [referens till första Vatikankonciliet, 1868]

  ”Om därför den metodiska undersökningen på alla vetandets områden utförs på ett verkligt vetenskapligt sätt och om den följer de normer, som etiken ställer upp, kan den aldrig stå i motsättning till tron: både den profana verkligheten och trons verklighet har sitt ursprung i samme Gud. Ja, den som uthålligt och ödmjukt bemödar sig att tränga igenom tingens hemlighet, leds på något sätt av Guds hand, som ger sitt stöd åt alla varelser och gör dem till vad de är.”
  [referens till det andra Vatikankonciliet, 1962-1965]

  • hglundahl skriver:

   #159 – i stort sedt rätt
   (ngt minus för öfvertro att methodologiskt riktig forskning aldrig slår slint i längden: Aristoteles hade rätt i det mesta, men hans speculationer om hvarför Gud skulle ha skapat och oförmåga att hitta motiv eller hålla med Platon rättades intet till förrän kristendomen kom med rätt svar: skapelseverket är Guds gåfva till oss)

 21. Lennart W skriver:

  Mer från katekesen:

  Frågan om världens och människans ursprung utgör ämnet för talrika vetenskapliga undersökningar, som på ett storslaget sätt har berikat våra kunskaper om världsalltets ålder och storlek, det levandes tillblivelse och människans framträdande. Dessa upptäckter uppmanar oss desto mera att beundra Skaparens storhet, att tacka honom för alla hans verk och för det förstånd och den vishet han ger åt vetenskapsmännen och forskarna. Dessa kan med Salomo säga: ”Det är han som har givit mig det sanna vetandet om det som finns, det är han som har låtit mig lära känna världens uppbyggnad och egenskaperna i dess beståndsdelar… ty det är Visheten som har gjort allt som har givit mig insikt”
  [med hänvisning till Vish 7:17-21]

  • hglundahl skriver:

   #283, der blef det fel

   En heliocentrisk astronom eller en evolutionist har intet als samma skäl att göra Salomos ord till sina som en entomolog (han recommenderar entomologiska studier för latmatkar) eller pre-Gaussiansk mathematiker.

 22. Spännande vetenskplig diskussion det här…

  • Lennart W skriver:

   Kristian G: Diskussionen här handlar om attityden till vetenskap. En del har t ex din attityd att de vet bäst själva, oavsett resultaten inom etablerad forskning om t ex universums ursprung. En attityd som du delar med kreationister.

  • Lennart W skriver:

   KG: Du ger iaf tydligen upp på Enkla Bloggen. Bra. Se nu också till att du verkligen läser Nobelmaterialet jag länkade till där, så kanske t o m du lär dig något.

Vad tänker du på? Dela med dig!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s