38053

”Foster”. Inte barn?

”Foster”. Inte människa?

”Foster”. Ingen rätt till liv?

38 053 aborter i Sverige år 2008. 104 aborter om dagen. Bara siffror? En enda bild kan väl få visa sig i statistiken?

När blir man människa?

När får man rätt att leva?

Inget av detta får diskuteras. Tabu! Tyst! Allt är i sin ordning, som det ska vara… bara man inte kapar förhuden på gossebarn… Logiskt och konsekvent, enligt ateistisk moral.

Annonser
Det här inlägget postades i Civilisationsmognad. Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till 38053

 1. Bitte Assarmo skriver:

  Jag håller med dig. Det är makabert, alltsammans.

 2. Pekka S skriver:

  Är ett foster en människa? Ja, kanske. Det beror hur man definierar människa. Men jag utesluter inte en sådan definition.

  Hur som helst är jag för abort. Samtidigt tycker jag att man kunde jobba för att minska antalet aborter. En stor del av dem kunde ha undvikits och mycket sorg och lidande kunde ha sluppits.

  Men ditt sista stycke… Det finns ingen Ateistisk moral. Ateister söker inte sina svar från ”Vakttornet” vid Richard Dawkins högkvarter. Ateister bär alla möjliga etiska färger. Jag känner till flera som är motståndare till aborter. Samtidigt finns det många troende, till och med katoliker, som är för aborter. Så du målar enligt mig upp en polariserande bild som inte existerar i verkligheten. Dock medger jag att de flesta ateister lär vara pro-choice. Men denna uppfattning är inte hämtad från Ateisterna Moraliska Regelverk™. Analog finns det ingen Ateistisk Politik, Ateistisk Estetik eller Ateistisk Epistemologi. Allt ateister har gemensamt är en avsaknad av gudstro.

  Men om du istället hade skrivit ”Logiskt och konsekvent, enligt sekulärhumanistisk moral.” så hade du varit mer rätt ute.

 3. Zoltan skriver:

  Pekka,

  Antag att foster inte är människor. Vad är de då? Kossor?

  Låt oss inte hyckla:

  Anledningen till att kalla ofödda barn för foster är densamma som avhumaniserar fienden i krig; man vill inte betrakta det man dödar som människor. En eufemism, precis som ordet abort.

  Abort är absurt för ett modernt samhälle – ett groteskt misslyckande!

  Abort är ytterligare ett tragiskt exempel på vårt samhälles försök att separera frihet från ansvar.

  Över en miljon aborter sedan fri abort infördes 1975.

  ”Allt ateister har gemensamt är en avsaknad av gudstro” – och på det virrvarr av diffusa åsikter ska vi avgöra vem som ska leva, och vem som ska dö?

  Ja, jag polemiserar, av samma anledning som jag valt att publicera en blodig hand från ett aborterat barn – för att jag vill provocera till diskussion!

  Pekka, här är vi nu och pratar om liv och död, inte i teorin, men i den verklighet som finns bredvid datorskärmen.

  Detta är, enligt mig, en av många konsekvenser av att välja en moralisk grund baserad på kalla-det-vad-du-vill, istället för Kristus.

 4. Jonas skriver:

  Så. 10 individer måste dö. Du har att välja mellan 10 st 2 veckor gamla foster och 10 st 2 veckor gamla spädbarn.

  Hur skulle din fördelning se ut?

 5. Pekka S skriver:

  För det första menar jag inte att foster inte kan ses som människor. Kalla dem människor om du så vill.

  Men jag håller inte med om att termen ”foster” skapats för att dehumanisera fostren. Foster är en medicinsk term, precis som embryon, ägg och spermier. Men visst kan termen användas för att avhumanisera.

  Förövrigt har vi olika syn på etiken kring aborter. Vet inte om vi ska gå inte på det här eller inte. Det jag främst reagerade på var din beskrivning av ateister.

  Virrvarr av diffusa åsikter hittar du likväl hos kategorin av ”troende” som hos ”ateister”. Detta virrvarr kan du endast komma ifrån ifall alla tvingas tänka och tycka likadant.

  Vidare medger du att du polemiserar. Är det nödvändigt? Du skapar ju ett svartvitt scenario som i princip är verklighetsfrämmande. Vad tjänar det till? Varför argumentera fram och tillbaka om ett fantasiscenario?

  Att vi talar om liv och död är jag fullt medveten om.

 6. Zoltan skriver:

  Jonas,

  Min fördelning är enkel: ingen behöver dö.

  I hur många fall av de 38 053 aborterna handlade det om moderns liv?

  Du förutsätter att barn måste offras.

 7. Zoltan skriver:

  Pekka,

  Abort är svartvitt, mer definitiva beslut är svåra att finna.

  Men, varför ställs någon alls inför frågan?

  Jag tror inte det handlar om bristande biologiundervisning.

  ”Virrvarr av diffusa åsikter hittar du likväl hos kategorin av ‘troende'”: Det finns bara en katolsk kyrka, som har extremt tydlig uppfattning – och vi delar i huvudsak uppfattning med de ortodoxa kyrkorna. Hur sedan varje individ efterlever kyrkans vägledning är en sak mellan denne och Gud. Men, det finns likväl bara ett gemensamt fundament att förhålla sig till.

  Ateismen leder oundvikligen till relativism.

  Att protestanter inte verkar kunna enas om något, ja den konflikten ligger ju inbyggd i deras sätt att tolka tron, i huvudsak ointressant och leder dessutom till samma relativism som ateismen, vilket Svenska Kyrkan är ett ypperligt exempel på.

 8. Pekka S skriver:

  Med tanke på Jonas fråga – Borde abort vara förbjudet i och med att den enligt dig handlar om ett medvetet dödande av en fullvärdig människa? Vad borde straffet för mamman och läkaren vara? Samma som för mord?

  Med troende syftade jag inte bara på katoliker utan även andra kristna (jehovas, sjundedagsadventister, mormoner, baptister, protestanter, unitarianer, episkopaler, osv), judar (med alla dess grenar), muslimer (med alla dess grenar), buddister (med alla dess grenar), hinduer (med alla dess grenar), scientologer, janister, m.fl. Bland dessa finns alltså ett virrvarr av åsikter om diverse frågor, däribland abort.

  Sedan är det inte heller så att ateism oundvikligen leder till relativism. T ex finns det ateister som är platonister av olika slag. Jag tillhör dock inte den skolan. Jag undrar också ifall kristna är immuna från någon grad av subjektivism eller relativism? Är inte kristna människor som alla andra? Tolkar inte ni era läror utifrån bästa, mänskliga förmåga? Gäller inte detta även katoliker? Du menar att Svenska Kyrkan (m fl) tolkar tron på ett visst sätt. Innebär inte detta att ni katoliker tolkar tron annorlunda?

  Hur som helst tycker jag att detta är ett sidospår. Min kommentar berörde trots allt din hänvisning till den ”Ateistiska Moralen ™”.

 9. Zoltan skriver:

  Pekka,

  Du härleder mycket ur mitt synsätt: att abort ska förbjudas, att det är likvärdigt med mord och därmed ska ha straffrättslig påföljd.

  Abort måste begränsas, till ett absolut minimum. Och när kan det tillåtas? I de unika situationer när liv står mot liv, antingen moderns, eller barnets. I några uppmärksammade fall har katolska mödrar valt att själva möta döden, än att offra barnet.

  Är abort mord? Ja. Vad annars?

  Ska det likställas med mord? Ja.

  Straffskala? Fråga någon jurist.

  Hur man än vrider och vänder på frågan; en människa är människa, oavsett storlek, ålder, antal kroppsdelar, intellektuell förmåga, hudfärg, etc. Det finns en enkel gräns, och om den överskrids så uppstår en mängd oerhört svåra frågor som alla handlar om människans värdighet.

  En värdighet och respekt som inte många verkar slåss för.

  Om ateistisk moral: kanske ett ämne att ta upp på din blogg?

 10. Pekka S skriver:

  Ok, juridiken enligt kapitel 3 i brottsbalken:

  ”1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år
  eller på livstid.

  2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som
  föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för
  dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

  3 § Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på
  grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i
  svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.”

  Låter detta rimligt enligt dig som påföljd av abort? Låt oss säga 6 år i fängelse?

  Här är några som inte riktigt vet svaret:

 11. Pekka S skriver:

  Oj, sorry. Visste inte att videon skulle bli inbäddad. Lade ju bara till en länk?

 12. Zoltan skriver:

  ”Låter detta rimligt enligt dig som påföljd av abort? Låt oss säga 6 år i fängelse?”

  Om detta är vad det sekulära samhället satt som straffskala, så är det så.

  Vad är problemet? Att orsak har verkan, att handlingar har konsekvenser, att frihet alltid medför ansvar? Borde inte vara några nyheter – men det kanske det är?

 13. Pekka S skriver:

  Jag vill endast ha din åsikt om saken. Om det sekulära samhället t ex hade haft ett 6 årigt straff för snattande av Snickers samtidigt som man kommer undan med 6 månader för våldtäkt så hade jag protesterat. Kanske du oxå. Som medborgare i en demokrati kan vi diskutera diverse straffs rimlighet. Och därmed frågar jag dig hur du hade reagerat på ett sexårigt fängelsestraff för abort? Jag hade uppfattat ett sådant straff som minst sagt skandalöst, sekulärt samhälle eller inte. Men jag jämnställer heller inte abort med mord.

 14. Zoltan skriver:

  Denna diskussion påminner om en annan diskussion, och jag följer den tråden på skoj:

  Pekka, vem ska sätta lagarna i ett land; kyrkan, eller staten?

 15. Pekka S skriver:

  Staten sätter lagarna. Men du svarar inte på min fråga 🙂

  (Vilken annan tråd påminner detta om?)

 16. Zoltan skriver:

  Tråden är Matteusevangeliet 22:17-22, som avslutas med och som jag väljer att svara din fråga med:

  ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”.

  Om svaret är för diffust, så kan jag utveckla det.

 17. Pekka S skriver:

  Utveckla gärna. Är du helt ointresserad av straffsatser enligt svensk lag?

 18. Zoltan skriver:

  Pekka,

  Detta är det bibliska argumentet för att försöka hålla isär religion och världslig makt.

  Den kristna (katolska) tron är det enda system som genererar ett sammanhängande och konsekvent moralsystem, som garanterar alla människor värdighet och rätten att leva.

  Ur ett kristet perspektiv kan jag inte värdera eller argumentera för hur ett lämpligt straff ser ut. Min instruktion är inte: döm och stena!

  Min instruktion är: visa på den enda väg som gör behovet av lagar och straff onödigt.

  Som medborgare kan jag däremot ha en uppfattning.

  Och precis som du gör med dina bekymrade kommentarer, så tar domstolar alltid hänsyn till omständigheter – det finns ingen blind automatik i strafflängd.

  Tänker du inget alls på brottsoffret?

 19. Pekka S skriver:

  Det är just din syn som medborgare jag eftersträvar. Jag tror nämligen att många abortmotståndare inte riktigt ser abort som mord i juridisk mening, även om de påstår motsatsen. De flesta skulle ha problem med att fängsla läkare och kvinnor som utför abort.

  Men samtidigt har du rätt i att omständigheterna ska beaktas. Dock är det få om några mördare som slipper straff helt pga omständigheterna kring överlagt mord.

  Vilket brottsoffer syftar du till i din sista fråga?

 20. Zoltan skriver:

  Pekka,

  Jag tror att skillnaden mellan ett juridiskt och moraliskt synsätt uppstår i det ögonblick då man inleds i tanken att ”foster” inte vore fullvärdiga människor.

  Det är hyckleri och inkonsekvent att gradera mord efter ålder på offret. Det relativiserar människovärdet.

  Tufft?

  Ja, men den hårdaste stöten tar brottsoffret – barnet.

  Men, efter denna kliniska diskussion så måste ett par andra saker komma fram:

  Jag tror inte att det är många som genomför en abort lättvindigt.

  Jag tycker inte heller att det är särskilt sunt att denna diskussion, till största delen, förts mellan två gubbar.

 21. Pekka S skriver:

  Barnet är enligt dagens lagstiftning inget brottsoffer. Men det kan ju ändras. Och som sagt tror jag att även många abortmotståndare hade haft problem med att kalla läkare och kvinnor som utför abort för bestraffningsbara brottslingar.

  Jag välkomnar givetvis kvinnor att ta del av diskussionen. Men jag tror inte att vi ska behöva backa undan bara för att vi är gubbar.

Vad tänker du på? Dela med dig!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s