Hur man blåser Sverige – del 5

Tänk om du tvingades döda andra människor? Våga tro det, eller ej, men på Dagens Nyheters ledarsida görs det gällande att vårdpersonal i Sverige måste döda andra.

I raljant ton jämför Hanne Kjöller abortfrågan med mjöldammsöverkänslighet.

Hanne Kjöller förstår inte ett mycket enkelt vetenskapligt faktum: abort handlar om att döda en människa. Ingenstans i hennes spalt nämns vad abort faktiskt handlar om. Det är förstås bekvämast så.

Är det verkligen så enkelt att lura svensk allmänhet?

Detta vore inte så hårresande, om det inte handlade om att döda människor.

Nu vet du hur Dagens Nyheters ledarsida skulle ha sett ut ifall Nazityskland vunnit kriget.

Lite fakta:
Abort handlar om att avliva ett växande barn!
Ett foster är en ny människa – det är inte en del av kvinnans kropp, inte heller en någon främmande livsform!

Dessa enkla fakta vågar inga aborthysteriker begripa.

Ska jag visa hur ett aborterat ”foster” ser ut? Vill någon se sanningen? Vågar Hanne Kjöller publicera en bild på det hon raljerar om?

Nej, att visa sanningen vågar ingen abortromantiker. Att försvara livet borde vara allas plikt. Särskilt dem som ingen kan höra…

Ingen ska någonsin behöva motivera varför man vägrar döda någon!

Publicerat i Barn, Politik | Lämna en kommentar

Tillåten mobbing

Inlägget är en repris från den 1a december 2009, med tanke på hur vissa ”kulturpersonligheter” och journalister beter sig 2014.

Är det roligt att någon ramlar omkull och slår sig? Vem har inte sett seriefigurerna Tom & Jerry springa runt och försöka förgöra varandra? I längden är det ganska tröttsamt.

Frågan avslöjar att jag inte tycker slapstick är särskilt roligt.

Men, är det istället roligt att håna och häckla någon, eller någon grupp? Är det exempelvis höjden av humor att häva ur sig maximalt antal könsord och vulgära uttryck, på kortast möjliga tid?

Väldigt mycket s.k. ”satir” består ju av att häckla och håna. Särskilt i stand-up comedy versionen.

Jag begriper det inte. Är det mig det är fel på, som omedelbart tänker på den person eller den grupp som hånas? Ja, jag känner mig kränkt (utslitet ord) å deras vägnar. Det hela påminner lite om hur tuffa grabben i småskolan försöker få flickorna i bänken framför att fnittra genom att ropa ”fula ord”.

Tänk er att flytta häcklandet från en stimmig krog till aulan för en skolavslutning? Samma ord, men annan plats. Plötsligt är det mobbing och ska motarbetas.

Märkligt, eller hur?

Det krävs mycket intelligens för att presentera bitande satir, utan att förolämpa någon. Något som är extremt sällsynt.

Men uppenbarligen finns det vuxna som tycker det är roligt att håna andra… Vuxna?

Publicerat i Civilisationsmognad | Märkt , , , , | 1 kommentar

Hur man blåser Sverige – del 4

Ingenting är perverst!

Antag att du passerar en demonstration där några av deltagarna masserar sig med dildos, eller spatserar runt i läderbyxor med öppen bak och presenterar ”skämtsamma” exempel på analsex. Antag sedan att du får veta att detta ska betraktas som ett uttryck för kärlek. Antag slutligen att du tycker det är perverst att öppet exponera vidrigheterna, exempelvis inför små barn på trottoaren. Tycker du så, då tycker du fel och kan åtalas!

I Sverige är nämligen ingenting perverst. I Sverige kan allting tillåtas om det maskeras i begreppet ”frihet”.

För, vem är emot ”frihet”?

Det utslitna tricket fungerar alldeles utmärkt för att lura majoriteten av det svenska folket.

De udda grupper som vill legitimera sina sjuka böjelser har lyckats! Det tyngsta beviset på framgång är när vansinnet ska indoktrinera landets alla barn, från förskoleåldern!

Jag citerar text från en svensk skola, med barn från 6 års ålder:

”Områden som berörs av insatsen:
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mål och uppföljning:
Elever får en möjlighet att reflektera över och hantera värdegrundsfrågor och relationen till sig själv och andra.

Insats:
Litteratur som presenteras för eleverna är noga utvald utifrån diskrimineringsgrunderna. Arbetslaget utformar en bokbank med lämplig litteratur. Vi är noga med att lyfta fram litteratur som har starka, kvinnliga huvudroller, eller där karaktärerna har funktionsnedsättningar, annan etniskt tillhörighet
och olika sexuella läggningar.”

På 70-talet var den svenska skolan genomsyrad av marxism. Som barn till flyktingar från en kommunistdiktatur tvingades jag lyssna på lärare som öppet predikade den ideologi som mördat tiotals miljoner människor.

Idag, fyrtio år senare, har marxistisk metodik bytt arena – samma unkna ideologi ligger till grund för den normkritiska genussmörja som citatet ovan ger uttryck för. Men, det är inte längre överklassen som är fienden, men istället den majoritet av människor som inte applåderar sexuellt avvikande beteenden. Den majoriteten ska utrotas genom att införa Orwellskt nyspråk (”Hen”) och indoktrinera barnen från allra första början, som i exemplet ovan. Det är ingen slump att en svensk kommunistledare bytt arena och nu leder ett ”Feministisk” parti.

Den svenska skolan är ett verktyg för indoktrinering, inte utbildning.

Så blir ett redan blåst folk ännu mer korkat.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Hur man blåser Sverige – del 3

I Sverige tror de flesta att homosexualitet är en medfödd läggning. Nästan ingen tror att läggningen ändras, trots alla vetenskapliga studier som bevisar motsatsen. Att det kan ”botas” är en förbjuden tanke.

Vetenskapliga undersökningar visar att ungefär hälften av den homo/bisexuella delen av befolkningen ändrar sig under livet, till en heterosexuell läggning. En av de mest omfattande studierna inom området (National Health and Social Life Survey, University of Chicago, 1992), visar att 75% av de pojkar som ansåg sig vara homosexuella vid 16 års ålder, hade ändrat sig helt vid 25 års ålder. USA Add-Health Survey (Savin-Williams, Ream, 2007) visade ännu starkare förändring i tonåren (98% ändrade sig mellan 16 och 17 års ålder). Sexuell läggning i unga år är alltså något mycket förvirrat.

Dessa och tusentals andra liknande studier är inte kända i Sverige. Vi matas istället med lögner och propaganda. SVT parasiterar på det förtroende som bikt och själavård har, för att ”avslöja” det som faktiskt är vetenskapligt bekräftat – att de flesta växer ifrån en homosexuell läggning någongång under livet. Om de inte hindras förstås, vilket är en av anledningarna till att RFSL försöker indoktrinera just ungdomar.

Vågar du bilda dig en egen uppfattning? Men var tyst – det är straffbart att avvika i ett land som alltmer utvecklats till en pinsamhet internationellt.

Bilden av Sverige i Hindustan Times. Blåst? Nej, sann…

Publicerat i Civilisationsmognad | 18 kommentarer

Är intolerans modernt?

I Europa sjuder och bubblar intoleransen.

När det drabbar kristna så väljer ”progressiva” krafter att blunda. ”Fritänkare” och ”liberaler” är ju ofta själva pådrivande bakom det förakt vi kristna lever med.

I Europa har troende kristna blivit en legitim måltavla och utmålas gärna av vissa svenska europaparlamentariker som ”mörkermän” och ”grottmänniskor”.

Kanske ett resultatet av den genusneutrala, neomarxistiska smörja som maskerats under begreppet ”normkritisk pedagogik” i västvärldens skolor?

Det vi ser är konsekvenser. Men, förmår någon längre att begripa hur detta uppkommit? Tror fortfarande någon att uvecklingen går ”framåt”?

Rösta på Kristna Värdepartiet i september!

Publicerat i Civilisationsmognad | 1 kommentar

Rösta rätt!

Begränsa EU:s makt
Som parti har Kristna Värdepartiet varken tagit ställning för eller mot Sveriges medlemskap i EU. Däremot behöver EU:s inflytande begränsas genom att värna om varje lands suveränitet. Samtidigt finns det problem som för sin lösnings skull kräver ett europeiskt samarbete. Så länge Sverige är med i EU bör EU:s kanaler användas för att mänskliga rättigheter ska respekteras i hela Europa.

Abortpolitiken i EU
Det initiala arbetet kommer att vara att verka för samvetsfrihet för vårdpersonal och att samvetsklausuler ska gälla i alla EU:s länder. Rätten till liv från befruktningen till en naturlig död behöver skrivas in i EU:s grundfördrag för att få tillstånd ett abortförbud. Även i relation till andra länder bör EU motverka abortdöden. EU:s bistånd ska heller inte gå till projekt som definierar ”reproduktiva rättigheter” som rätten att ta livet av oönskade barn.

Alkohol, droger, narkotikaklassade läkemedel och tobak
Alla länder är fullt medvetna om att missbruk av alkohol och droger medför stora kostnader i olika former. Trots detta får länder inom EU inte bestämma själva över vad som ska få komma in i deras land. Det är naturligtvis inte rimligt att EU ska kunna ha ett sådant inflytande över något som skadar folkhälsan. Det är viktigt att Sverige står upp för utsatta människor, och kämpar för att EU inte ska kunna bestämma att något så skadligt som alkohol, droger, läkemedel och tobak inte ska få begränsas av en nation.

Stoppa avlyssningen av Europas invånare
Idag pågår en massiv avlyssning av EU:s invånare. Människor behöver ha ett privatliv där EU:s medborgare inte ska behöva vara rädda för att bli avlyssnade.
Därför behövs ett förbud mot sådan avlyssning.

Minskad budget
EU:s budget behöver minska då EU inte ska vara ett större organ än nödvändigt. Reformerna bör inledas på jordbruksområdet eftersom jordbrukspolitiken utgör
hälften av EU:s budget.

Ingen gemensam valuta
Införandet av en gemensam europeisk valuta är ett misslyckat projekt vilket har visat sig de senaste åren. Det är viktigt att Sverige fortsatt håller sig utanför eurosamarbetet. Dels är det viktigt om vi någon gång beslutar att gå ur EU, men först och främst för att vi inte ska behöva betala för andra länders misstag

Krafttag mot trafficking
År 2008-2010 föll över 23 600 människor offer för slavhandel inom EU:s gränser, och från 2009 till 2010 ökade antalet offer från 7800 till 9500. EU-länderna enades år 2011 kring införandet av en skarpare lagstiftning mot trafficking. När det två år senare var deadline för att den skulle ha införts, var det bara 6 av 27 EU-länder som genomförde detta. Gemensamma beslut av denna av denna dignitet – som har stor betydelse för respekten för liv och människovärde – måste följas av medlemsstaterna. För att minska människohandeln måste EU sätta stopp för laglig prostitution, då det finns ett tydligt samband mellan detta och ökad människohandel.

Skydd för djur och miljö
Det förekommer fortfarande mycket djurplågeri inom EU. Det är ett allvarligt brott mot förvaltarskapstanken och kraven på värdig djurhållning behöver skärpas. Miljöproblem kan sällan lösas lokalt. Ett europeiskt samarbete, både på lagstiftnings och forskningsområdet, välkomnas. Dock krävs att lösningarna är baserad på tillförlitliga vetenskapliga grunder. Många av dagens lösningar saknar den förankringen.

Värna om de fattigaste
Även om många länder i EU har gått igenom en ekonomisk kris är den genomsnittliga levnadsstandarden hög. Dock finns det grupper som t ex romerna i
Rumänien för vilka fattigdom och arbetslöshet är vardag. Det är inte bara ett problem för Rumänien utan för hela Europa. Därför behöver delar av EU:s budget gå till hjälp till självhjälp för folkgrupper som lever i fattigdom.

Religionsfrihet
I många länder runt om i världen råder inte religionsfrihet. 80 % av all religiös förföljelse drabbar kristna. EU behöver, utan ekonomiska eller andra ovidkommande hänsyn, stå upp mot dessa brott mot de mänskliga rättigheterna.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

En köttklump blir till

I Sverige hör man ofta att ”kvinnor har rätt till sin egen kropp”.

Ja, det är nog ingen som säger emot det!

Men, om kvinnan är gravid, så är det ytterligare en lite kropp det handlar om, som inte är en del av kvinnan, det är inte heller en köttklump, eller ens en parasit.

Det är en ny människa, så som vi alla en gång har varit. (Egentligen är detta självklart, men ändå extremt kontroversiellt. Lite som att visa statyer för talibaner – reaktionen brukar vara densamma)

I Sverige får man inte kalla ett ofött barn för barn – det är något otäckt som även Svenska Kyrkan, utan att tveka det minsta, ställer sig bakom att förinta.

För att dölja vad detta egentligen handlar om, så har begreppet givits ett kliniskt namn: abort. Och av vissa grupper kallas detta dödande för en rättighet!

Ett barn som dödas ges däremot inga rättigheter, ingen som försvarar det, för ingen kommer någonsin att få höra det lilla barnet…

Gud förlåt oss!

Publicerat i Barn, Civilisationsmognad | Lämna en kommentar